Det nye landbaserte settefiskanlegget til Sande Settefisk i Gloppen, ble ferdigstilt i juni, og produserer smolt opp mot 500 gram til oppdrettsselskaper som også er settefiskselskapets eiere.
Det nye landbaserte settefiskanlegget til Sande Settefisk i Gloppen, ble ferdigstilt i juni, og produserer smolt opp mot 500 gram til oppdrettsselskaper som også er settefiskselskapets eiere.

Sande Settefisk er nå i full drift 

Det nye settefiskanlegget til Sande Settefisk i Gloppen har kostet rundt 300 millioner kroner, og stod klart i juni 2023. Storsmolt-produksjonen har vært godt i gang på anlegget på Sørstranda siden sommeren, men over nyttår satt de i gang full drift. 

Publisert Sist oppdatert

Sande Settefisk sitt moderne anlegg ligger i Gloppen kommune utenfor Sandane, og sysselsetter 15 ansatte, som er en dobling fra tidligere settefiskanlegg.

Sterner har vært totalentreprenør for settefiskanleggets byggetrinn 1 og 2, og de har hatt med seg Overhalla Betongbygg og Allbygg i arbeidet. Sterner har levert systemer for automasjon, design og modellering av rør til byggetrinn to, samt alt av prosessutstyr.

Første byggetrinn på cirka 1000 kvadratmeter stod klart våren 2021, og inneholder administrasjon, klekkeri og startfôring. Like ved har byggetrinn to blitt oppført og satt i drift sommeren 2023, og består av påvekstanlegg med tre RAS-avdelinger som er cirka 3000 kvadratmeter stort.

Sande Settefisk:

  • Settefiskselskapet har et nytt og moderne RAS-anlegg med tre påvekstavdelinger.
  • Anlegget ligger i Gloppen kommune utenfor Sandane.
  • Totalentreprenør: Sterner
  • Areal: Byggetrinn 2 utgjør ca. 3000 kvadratmeter og ble ferdigstilt i juni, mens det første byggetrinnet stod ferdig 2021 og utgjør ca. 1000 kvadratmeter.
  • Settefiskselskapet har 15 ansatte.

Stabil drift

Styreleder i Sande Settefisk og daglig leder i Nordfjord Laks Svein Klævold sier til LandbasedAQ at anlegget ble bygget for å supplere de to oppdrettsselskapene Nordfjord Laks, og Svanøy Havbruk med fisk.

 - Målet er å kunne produsere i overkant av 1000 tonn storsmolt i året i det nye anlegget fremover, og fisken skal stå i anlegget til cirka 500 gram før den settes ut i sjø, opplyser styrelederen.

 Selskapet er godt i gang med produksjonen ved settefiskanlegget som har hatt en prislapp på rundt 300 millioner kroner.

 - Det er mye nytt man må sette seg inn i når man får et helt nytt anlegg. Det har vært noen barnesykdommer og utfordringer som måtte lukes ut de første månedene, men slik er det alltid. Vi føler likevel at ting har gått bra og vi har nå fått i gang en god og stabil drift, og er fornøyd med hvordan ting ser ut hittil, sier han.

Den første batchen de produserte var kun 150 000 smolt, noe som Klævold påpeker var et bevisst valg for å ha best mulig kontroll på det nye anlegget i oppstarten.

- Vi startet produksjonen i juni og sendte den første batchen med ørretsmolt på nær 300 gram av gårde i september, opplyser styrelederen.

Full drift i 2024

NP Disc filter-biofilter-RAS.
NP Disc filter-biofilter-RAS.
Slamhåndtering ved det nye anlegget.
Slamhåndtering ved det nye anlegget.

Selskapet har hittil kun produsert ørretsmolt, og skal før jul også gå i gang med laksesmolt.

 - Vi har produsert fire batcher med ørretsmolt hittil, og skal nå i gang med laks som gjør at det blir full drift på nyåret i 2024, sier han.

Anlegget består av tre ulike RAS-avdelinger som hver har en maksfôring på 1500 kg. pr. døgn, totalt 4500 kg. De ulike ras-avdelinger har seks kar, og tre ulike biofilter fordelt på de ulike avdelingene.

 - På denne måten kan vi produsere både laks og ørret, og samtidig opprettholde biosikkerheten i anlegget.

Klævold sier avslutningsvis at de har valgt tre ulike biofiltre/system for å ta ned den biologiske og dermed den økonomiske risikoen i prosjektet.

 Største prosjektet hittil

Ida Kristoffersen, marked- og kommunikasjonsansvarlig i Sterner sier til LandbasedAQ at bygget ble ferdigstilt i juni 2023, og deres rolle har vært å levere ett nøkkelferdig høyteknologi RAS-anlegg for laks og ørret til Sande Settefisk, der de har stått som hovedentreprenør.

 - Sande Settefisk er det største landbaserte prosjektet Sterner hittil har hatt ansvar for, sier hun.

- Hvordan har arbeidet og byggingen gått?

Ida Kristoffersen som er marked- og kommunikasjonsansvarlig i Sterner sier at til Sande Settefisk har de levert komplett SternerRAS og de har vært hovedentreprenør for prosjektet.
Ida Kristoffersen som er marked- og kommunikasjonsansvarlig i Sterner sier at til Sande Settefisk har de levert komplett SternerRAS og de har vært hovedentreprenør for prosjektet.

- Det dukker alltid opp uforutsette ting som vi må håndtere på stående fot i et prosjekt som dette. Arbeidet har blitt påvirket av et urolig verdensbilde i byggeperioden sett sammen med store kontraster værmessig gjennom sesongene, det har vært en prosess med mange utfordringer, men til tross for dette er vi fornøyd med resultatet, sier hun.

 Kristoffersen sier at kontrakten har absolutt vært viktig for Sterner.

 - Vi har fått muligheten til å implementere den aller siste teknologien på RAS-feltet. Vi har hatt spennende utfordringer med å benytte plassen tilgjengelig best mulig for kunden, og vi har levert et anlegg som holder vannkvalitet og fiskevelferd i fokus. I tillegg er det veldig flott å se hvordan Sande Settefisk bryr seg om miljøet rundt seg. De har investert i et robust slambehandlingsanlegg som sørger for at alt slammet fra anlegget tas vare på og forvaltes videre som gjødsel til det norske landbruket.

- Svært effektiv renseprosess

Sterner leverer til akvakulturnæringen stort sett alt innen renseteknologi – fra enkeltkomponenter til nøkkelferdige RAS og gjennomstrømningsanlegg, samt automasjon, slambehandling og biogassanlegg.

Pumper på 90 kW hver, 12.5kbm/min flow er installert inne på det nye anlegget.
Pumper på 90 kW hver, 12.5kbm/min flow er installert inne på det nye anlegget.

 - Til Sande Settefisk har vi levert komplett SternerRAS. Dette systemet sørger for resirkulering av vannet, slik at inntaket av vann holdes på et svært lavt nivå. Unikt for vår RAS-teknologi er blant annet vårt fokus på rent vann. Vi designer hvert anlegg slik at vi unngår partikkelansamlinger. Våre fiskekar er utformet slik at partiklene i vannet tas ut så fort og skånsomt som mulig, før de løses opp. På den måten får vi en svært effektiv renseprosess, og vi unngår at partikler samler seg i deler av RAS-anlegget, samt forhindrer gjellesykdommer hos fisken.

 Hun påpeker at når vannet holder topp kvalitet, har fisken det bra.

 - Dette ser vi tydelig på resultater fra tidligere anlegg Sterner har levert, hvor tilveksten på fisken er jevnt god og overlevelsesprosenten etter utsett i sjø er svært høy.

 Hos Sande Settefisk har de også levert komplett automasjon på anlegget, som i praksis betyr at de har stor fleksibilitet i å kunne overvåke anlegget 24/7 uten fysisk tilstedeværelse, og samtidig kan de reagere umiddelbart om uønskede hendelser skulle oppstå.

 - Sande Settefisk har i tillegg investert i en løsning som avvanner og tørker slam fra anlegget. Det tørkede produktet blir levert til Grønn Gjødsel som bruker det i gjødsel til det norske landbruket, noe som er et viktig steg på veien for næringen inn i en mer sirkulær økonomi, opplyser hun.

 - Viktig med en god plan for å lykkes

Ane Martine Horsfjord, markeds- og kommunikasjonsansvarlig i Overhalla Betongbygg (OBB) sier til LandbasedAQ at de har prosjektert, levert og montert et komplett prefabrikkert betongbygg med kar og rasavdelinger.

Markeds- og kommunikasjonsansvarlig Ane Martine Horsfjord i Overhalla Betong påpeker viktigheten av en god plan når det kommer til logistikk for å lykkes.
Markeds- og kommunikasjonsansvarlig Ane Martine Horsfjord i Overhalla Betong påpeker viktigheten av en god plan når det kommer til logistikk for å lykkes.

- Denne kontakten har betydd mye for oss. Dette er en geografisk region med mye aktivitet innen havbruk og det som det er viktig for oss å komme inn i. Vi ønsker å vise fram Overhalla- konseptet, skape nye relasjoner og bekjentskaper. Vi ønsker å rette en stor takk til oppdragsgiver og byggherre, Sterner AS og Sande Settefisk AS, sier hun.

Arbeidet med betongbygget mener hun har stort sett gått etter planen.

- Utfordringer ble løst underveis. Det er viktig med en god plan for logistikk på byggeplass for å lykkes.

Hele bygget ble sendt med to lektere. Hver på ca. 3000 tonn, der noen av elementene var opp mot 30 meter lange.

- Elementene ble fraktet med lekter fra kaia i Namsos, over Hustadvika og Stadt, rundt Måløy og til Sande. Dette er en effektiv måte å frakte store mengder elementer på, og ved å gjøre det på denne måten sparer vi inn mange trailerlass. Bygget inneholder seks kar med tilhørende RAS-avdelinger samt kontorfløy, totalt 2800 kvm, forteller Horsfjord.

Overhalla-konseptet fungerer slik at de leverer et betongbygg med ferdig isolerte fasader der kar og vegger er integrert i ytterveggene/fasader, med innstøpt PE liner som tetter vannfylt konstruksjon og gjør renhold veldig enkelt.

- De åttekantede karene er arealeffektive og med å integrere karvegger i yttervegger gir dette et betydelig redusert fotavtrykk, sier Horsfjord til LandbasedAQ. 

Under kan du se en timelapse video fra byggeprosessen til Sterner:

Foto/video: Sterner.