Her i denne hallen skal de neste tankene inn. Teknisk sjef i OFS Måløy, Yngve Hjertenes, sier det til slutt skal inn 7 tanker her.
Her i denne hallen skal de neste tankene inn. Teknisk sjef i OFS Måløy, Yngve Hjertenes, sier det til slutt skal inn 7 tanker her.

Starter med postsmolt: OFS tror de skal komme i mål med finansieringen

Så langt har OFS Norge fått inn vel 70 % av minimumsbeløpet de selv har satt på 56 millioner. – Dette bør gå greit, sier arbeidende styreleder Ronny M. Almenning.

I fjor gjennomførte de sin første pilotproduksjon i et egenutviklet system der de kan kjøre 85 % gjenbruk av vannet uten biofilter.

Da fôret de fisken frem til ca. 2 kg. Anlegget kan både produsere matfisk på 4-5 kg og postsmolt, men i første omgang blir postsmolt prioritert siden den gir størst lønnsomhet.

OFS Måløy bygger opp sitt anlegg i Barstadvikaved Raudeberg, nær Måløy i Vestland fylke. Anlegget bygges som hybrid gjennomstrømming - opp til 85 % - og skal hente vann i fra sundet utenfor fra ca. 70 meters dyp. Det holder gjennom året en temperatur på mellom ca. 6,7 og 9,1 grader.
OFS Måløy bygger opp sitt anlegg i Barstadvikaved Raudeberg, nær Måløy i Vestland fylke. Anlegget bygges som hybrid gjennomstrømming - opp til 85 % - og skal hente vann i fra sundet utenfor fra ca. 70 meters dyp. Det holder gjennom året en temperatur på mellom ca. 6,7 og 9,1 grader.

Anlegget vil bygges ut trinnvis, og fase 1 består av de to første av totalt 24 planlagte tanker.

For å finansiere fase 1 har OFS laget et nasjonalt prospekt og engasjert folkefinansieringstjenesten Dealflow.

Formålet med emisjonen er å hente kapital som skal benyttes til å oppskalere virksomheten, samt finansiere driften til positiv kontantstrøm. Senere emisjoner vil finansiere ytterligere byggetrinn.

OFS Norge

  • OFS Norge er morselskap i konsernet OFS-gruppen, der OFS Måløy AS (oppdretts­selskap, 100% eid) og Ontec AS (teknologiselskap, 77,5% eid) inngår. 
  • Selskapet eier også 40% av OFS Andenes AS som er etablert for å søke konsesjon og deretter bygge et produksjonsanlegg for laks på egnede industriarealer på Andenes.
  • Største aksjonærer før emisjonen er Ronny Magne Almenning (35,53 %), Andreas Haugen (23,26 %), Johan Oksholen (10,96 %), Jon Ove Stokke (7,71 %) og Olav Refvik (3,53 %).

Godt fornøyd

Styreleder Ronny M. Almenning,
Styreleder Ronny M. Almenning,

Når det nå gjenstår ni dager av perioden har de klart å reise 40,2 millioner kroner.

- Vi er godt fornøyd så langt med interessen for emisjonen hos Dealflow. Vi har fått bra med tegninger, også fra oppdrettsaktører. Samtidig har vi satt NOK 56 mill. som minimums nivå for emisjonen, sier styreleder Ronny M. Almenning.

Får de inn dette kan de sette i gang med én tank. Målet er imidlertid å få inn 65 millioner kroner.

- Ut fra effektivitetsgevinster ønsker vi selvsagt produksjon i to tanker. Basert på positive diskusjoner med større, potensielle investorer forventer vi at dette bør gå greit, sier han videre.

Dersom de ender opp med kun én tank nå i første omgang sier han de antakelig vil søke andre finansieringsløsninger parallelt med bygging for også å komme i gang med tank nr. 2.

Sette inn fisk til høsten

Dermed kan det gå mot en hektisk periode for selskapet der de relativt raskt starter med å bygge enten en eller to tanker til.

- Vi forventer å sette inn smolt etter halvårskiftet. Vi har allerede bygget hallen som skal huse tankene. Med i overkant av 4 måneders produksjonstid kan vi levere postsmolt før jul, svarer Almenning.

I dagens sterke laksemarked forventes positiv kontantstrøm allerede fra disse første produksjonstankene som gir en produksjonskapasitet på opp mot ~1300 tonn postsmolt/år eller ca. 550 tonn 5-kilos matfisk. Ytterligere 22 tanker er planlagt.

Tre faser

I sitt prospekt i forbindelse med finansieringen skriver de at prosjektet vil bli realisert i tre faser med en klar progresjonsplan for å nå full skala innen 2027.

Tankene vil leveres fra datterselskapet ONTEC. Etter finansiering av fase 2 planlegger selskapet å øke med 6 tanker til en full 8 tanks produksjonslinje som vil ha en kapasitet på 5500 tonn postsmolt. I fase 3 vil ytterligere en produksjonslinje på 8 tanker finansieres og bygges. Investeringene i den siste 8 tanks produksjonslinjen planlegges å finansieres med egengenerert kontantstrøm. Fullt utbygget forventes en produksjonskapasitet på litt over 13 000 tonn netto (fratrukket smoltkjøp).

Utbyggingen av OFS Måløy skal skje i tre faser.
Utbyggingen av OFS Måløy skal skje i tre faser.

De to nye tankene vil ventelig bli satt i produksjon av postsmolt for levering til videre produksjon i sjømerder.

Selskapet skriver i prospektet at postsmoltproduksjon er spesielt gunstig i innledende fase på grunn av kontinuerlig innfasing av produksjon når tankene er ferdigstilt og dermed kort vei til kontantstrøm.

- Postsmoltmarkedet virker lovende. Interessen for postsmolt er definitivt til stede, og det virker som sjøprodusentene har tatt innover seg både effektivitetsgevinster med flere batcher og redusert eksponeringstid for lus, sier Almenning.

Han legger til at tankene egner seg like godt for oppdrett av matfisk og ingen vesentlige justeringer gjøres for postsmoltproduksjon.

Hvem som skal få kjøpe fisken fra den første produksjonen er ennå ikke avklart.

- For oss er det foreløpig litt tidlig å avtale direkte leveranse, men etter lukking av emisjonen er det naturlig å avtale tidspunkt for første batch, avslutter Almenning.