Seashore Land sitt anlegg i Skålevik.
Seashore Land sitt anlegg i Skålevik.

Dette vilkåret må Seashore Land oppfylle 

I hurtigtempo ble Seashore Land sin søknad om å få produsere 1 kilos fisk i Optiras behandlet hos fylkeskommunen og Mattilsynet. Den kom med ett vesentlig vilkår.

Seashore Land er et nylig utfisjonert selskap fra Bremnes Seashore, som har overtatt settefisktillatelsene til morselskapet. 

De sendte 25. september i år en søknad om bruk av ny teknologi og produksjon av større fisk, uten endring i arealbruk eller lokalitetsbiomasse ved sitt settefiskanlegg på Skålevik i Bømlo i Vestland.

Søknaden gjaldt en tidsavgrenset tillatelse for inntil to år til produksjon av postsmolt til en størrelse på inntil 1 kg, i tillegg til ordinær produksjon ved eksisterende smoltanlegg. Søknaden ble utformet i forbindelse med fullskala kommersiell prøvedrift av Optiras. Her skal man ifølge søknaden fra Seashore Land produsere postsmolt på en energieffektiv og fiskevelferdsmessig bedre måte - der biosikkerheten er satt i høysetet. 

Bli abonnent hos LandbasedAQ

For å få tilgang til dette innholdet trenger du et abonnement med LandbasedAQ.no Pluss-saker inkludert.

Bli abonnent og les denne og mange andre pluss-saker.
Min side

LAQ Komplett Kampanje

 • Pluss saker
 • Digitalt arkiv
 • Digitalt Magasin
 • 4 Utgivelser av LandbasedAQ
 • Varighet: 12 mnd
 • Pris: 2028,-

KJØP

LAQ Komplett Kampanje Personlig

 • Pluss saker
 • Digitalt arkiv
 • Digitalt Magasin
 • 4 Utgivelser av LandbasedAQ
 • Varighet: 12 mnd
 • Pris: 2028,-

KJØP

LAQ Digital Komplett

 • Pluss saker
 • Digitalt arkiv
 • Digitalt Magasin
 • Varighet: 12 mnd
 • Pris: 2388,-

KJØP

LAQ Digital Komplett Personlig

 • Pluss saker
 • Digitalt arkiv
 • Digitalt Magasin
 • Varighet: 12 mnd
 • Pris: 2388,-

KJØP

LAQ Pluss

 • Pluss saker
 • Varighet: 12 mnd
 • Pris: 1188,-

KJØP

LAQ Pluss Personlig

 • Pluss saker
 • Varighet: 1 mnd
 • Pris: 99,-

KJØP