Slik gikk vaksinesalget i mars

Pharmaq er ute med vaksinestatistikk for mars måned.

Publisert Sist oppdatert

Det ble omsatt 12,4 millioner doser av basisvaksiner til laks i mars 2024 sammenlignet med 20,1 millioner doser i mars 2023. 

Da all laks vaksineres med en basisvaksine gir dette et estimat for antall fisk som vaksineres.

ILA-vaksine

Det ble registrert kjøp av 7,2 millioner doser ILA vaksine i mars 2024, sammenlignet med 5,2 millioner doser i mars 2023. 

Totalt hittil i 2024 er det omsatt 33,3 millioner doser av ILA vaksine sammenlignet med 12,9 millioner doser per mars 2023.

PD-vaksine

I mars 2024 ble det omsatt 9,4 millioner doser med PD-vaksiner, sammenlignet med 12,8 millioner doser i mars 2023. 

Totalt hittil i 2024 er det omsatt 31,9 millioner doser av PD vaksiner sammenlignet med 34,9 millioner doser per mars 2023.

Ørret

Omsetningen av vaksine til ørret ble 2,1 millioner vaksinedoser i mars 2024. Det ble ikke registrert kjøp av vaksine til ørret i mars 2023.

Les hele vaksinestatistikken her