- Ved utgangen av 2021 er produksjonskapasiteten bygd ut til 4500 tonn postsmolt pr år.
- Ved utgangen av 2021 er produksjonskapasiteten bygd ut til 4500 tonn postsmolt pr år.

Økte omsetningen med produksjon av storsmolt

Produksjonen av storsmolt på land har gitt økt inntjening for Tytlandsvik Aqua.

Publisert Sist oppdatert

3Det viser tall fra årsregnskapet til selskapet for fjoråret.

Tytlandsvik Aqua omsatte i 2021 for 216 millioner kroner, mot 171 millioner året før, noe som er opp 45 millioner.

Årsresultatet deres før skatt for 2021 ble 24,8 millioner, dette er også en økning fra 19,2 millioner i 2020.

Ved utgangen av 2021 hadde selskapet egenkapital på 110 millioner kroner. Dette utgjør en egenkapitalandel på 21 prosent, som har økt med 19,3 millioner, sammenlignet med året før.

Nøkkeltall fra regnskapet for Tytlandsvik Aqua for 2021 og 2020
Nøkkeltall fra regnskapet for Tytlandsvik Aqua for 2021 og 2020

4500 tonn i RAS

Styret i selskapet skriver at produksjon og tilvekst i postsmoltanlegget har vært tilfredsstillende gjennom 2021.

Nøkkeltall fra regnskapet for Tytlandsvik Aqua for 2021 og 2020:

Postsmoltanlegget og adressen til kontoret deres er i Hjelmeland kommune. Selskapets første byggetrinn på postsmoltanlegget med RAS-teknologi ble ferdigstilt i 2019, og da ble den første postsmolten til selskapet satt ut.

- Ved utgangen av 2021 er produksjonskapasiteten 4500 tonn postsmolt pr år, opplyses det i årsberetningen.

Vil produsere 10 000 tonn

Første byggetrinn ble ferdig hos Tytlandsvik Aqua i 2019, bare fem år etter at ideen om selskapet startet.
Første byggetrinn ble ferdig hos Tytlandsvik Aqua i 2019, bare fem år etter at ideen om selskapet startet.

Smolten til Tytlandsvik Aqua blir systematisk sjekket av veterinær og selskapet skriver at det arbeides kontinuerlig for å sikre god fiskehelse.

- Selskapet legger stor vekt på forebyggende arbeid og kapasitet til rask reaksjon dersom avvik skulle oppstå, heter det i årsberetningen.

Tytlandsvik Aqua ser, på tross av utfordringene med covid-19, lyst på fremtidsutsiktene og selskapet skal utvide anlegget i tråd med vekstplanene deres.

- Vi har kontraktfestet salg av forventet produksjon av postsmolt i årene framover og ser økt interesse i markedet for postsmolt generelt, skriver de.

Innen 2027 tar selskapet sikte på å produsere 10 000 tonn postsmolt per år, da vil eierne bak anlegget ha investert rundt 1,1 milliarder kroner.

Tytlandsvik Aqua er eid av Bremnes Seashore, Grieg Seafood Rogaland og Vest Havbruk.

Fisken pumpes fra anlegget og rett om bord i brønnbåten gjennom store rør. Her er det «Ronja Sund» som laster.
Fisken pumpes fra anlegget og rett om bord i brønnbåten gjennom store rør. Her er det «Ronja Sund» som laster.