Screenshot av løsningen til Solution Seeker.

Går sammen om datadrevet produksjons­optimalisering i landbasert oppdrett

Evnen til å strømme, utvinne, visualisere, analysere og hente verdi fra sanntidsdata er viktig for Salmon Evolution, og Solution Seeker er nå kommet inn som en strategisk teknologipartner i et flerårig innovasjonsprosjekt.

Publisert Sist oppdatert

 Solution Seeker benytter kunstig intelligens og maskinlæring for å hjelpe til med å effektivisere produksjonen, med mål om å forstå hvordan ulike innsatsfaktorer i fiskens livsløp henger sammen med fiskens vekstkurve. Frem til i dag har denne leveransen, som omtales som «managed AI as a service», kun blitt levert til olje- og gassnæringen, heter det i en pressemelding fra Solution Seeker.

Prosjektet vil delvis bli finansiert av Innovasjon Norge og går over tre år.

Et pilotprosjekt mellom de to selskapene er allerede gjennomført med økonomisk støte fra Europakommisjonen (Eurostars Innovation Call).

- Samarbeidet med Solution Seeker gjør det mulig for oss å samle og presentere sanntidsinformasjon som tidligere var umulig å skaffe på en effektiv måte. Videre gir analyse og forståelse av den enorme mengden data som samles inn på våre anlegg et stort fortrinn i å skape og opprettholde det beste mulige biologiske miljøet for laksen vår, sier Jon Åge Stakvik-Løvås, som er automatiseringsingeniør og prosjektleder for digitalisering i Salmon Evolution i pressemeldingen.

- Potensialet for AI i landbasert lakseoppdrett er enormt. Det er flott at Innovasjon Norge satser på teknologi utviklet i Norge opprinnelig for olje- og gassindustrien, som nå blir benyttet i fiskeoppdrett og andre grønne vertikaler, kommenterer Vidar Gunnerud, gründer og daglig leder i Soluton Seeker

Solution Seeker på besøk hos Salmon Evolution