Proximar per Q2 2023
Proximar per Q2 2023

Proximar med Q2-fremleggelse

Proximar Seafood melder om følgende høydepunkt fra andrekvartal.

Publisert Sist oppdatert

Gjennomført erverv av tomt

- I juni fullførte Proximar ervervet av tomten, gjorde opp selgerkreditten og overførte det formelle eierskapet til Proximar Ltd. Overføringen reduserer finansieringskostnadene og var i tråd med den opprinnelige planen.

Uttak av første transje av bankgjeld

- Den første trekk av lånet på 8,8 milliarder JPY gitt av Mizuho Bank, Shizuoka Bank og Development Bank of Japan.

Fortsatt rekruttering av nye medarbeidere

- Styrking av lokalt produksjonsteam og overgang av fokus fra bygge- til produksjonsaktiviteter

- Ny finansdirektør på plass med langsiktig internasjonal erfaring, inkludert Japan

  • Finansiering sikret

- MNOK 74 samlet inn i en rettet emisjon

- Aksjonærlån fra Grieg som sikrer ytterligere 104 millioner kroner

 Joachim Nielsen, administrerende direktør i Proximar Seafood, sier i en kommentar i en børsmelding

- Jeg er glad for at vi har fullført byggearbeidene til vårt 5 300 tonns anlegg i henhold til tidsplanen etter mange års planlegging og mer enn to år med byggeaktiviteter . Dette markerer en viktig milepæl for selskapet, og vi fokuserer nå vår innsats på produksjon og slakting av den første atlantiske laksen ved vårt anlegg i 3. kvartal neste år.