Selskapet slaktet 901 tonn med en snittvekt på 4,6 kg i Q1.

Sterk lønnsomhet for Salmon Evolution i førstekvartal

Selskapet rapporterer svært gode produksjons- og regnskapstall for årets første tre måneder.

Publisert Sist oppdatert
  • NOK 40/kg i driftsmargin for oppdrett i Q1 2024 
  • Driftsmargin for oppdrett på NOK 36,2 millioner

  • Driftsinntekter på NOK 100,3 millioner

  • Konsern-EBITDA på NOK 24,1 millioner.
  • Konsern-EBIT på NOK 5,8 millioner. 

Det er noen av nøkkeltallene fra selskapet.

– Første kvartal utgjør en betydelig milepæl for Salmon Evolution med sterk lønnsomhet og positiv EBIT på konsernnivå, forteller administrerende direktør i Salmon Evolution, Trond Håkon Schaug-Pettersen i en børsmelding

Slaktevolumet i Q1 var på 901 tonn HOG, med gjennomsnittlig vekt på 4,6 kg LW, og en superiorandel på 96 %.

Den stående biomasse ble rekordhøy på nesten 2 700 tonn LW ved slutten av kvartalet. 

Selskapet melder ellers om stabile operasjoner med netto vekst i biomasse på ca. 1560 tonn LW, opp 8 % fra Q4 2023. 

Det forventes et slaktevolum i Q2 i området 1 600–1 800 tonn HOG.