Laks som svømmer i tankene på Indre Harøy.

Har aldri hatt så mye fisk i anlegget

Salmon Evolution ASA melder om all time high for stående biomasse i anlegget ved Indre Harøy.

Publisert Sist oppdatert

I en produksjonsoppdatering skriver de at de opplever sterk biologisk ytelse med god vekst og «normal dødelighet» på tvers av alle fiskegrupper.

Hva de definerer som normal dødelighet skriver de ikke noe om i oppdateringen men administrerende direktør i Salmon Evolution, Trond Håkon Schau-Pettersen sier i en kommentar til LandbasedAQ følgende:

- Vi har et mål om 3-5 % dødelighet og basert på performance anser vi det som fult ut realistisk, sier han.

Per 30. september 2023 hadde selskapet en stående biomasse på rundt 2 100 tonn (LW), opp 101 % siden 30. juni 2023.

Netto biomasseproduksjon for tredje kvartal var 1 290 tonn LW og selskapet sier de har sett en jevn økning gjennom hele kvartalet, noe som resulterte i en kvartalsvis kjøring på rundt 1 600-1 700 tonn LW per utgangen av september. Dette tilsvarer rundt 70-75 % av steady state-volumene.

Batch 8 ble satt inn i løpet av kvartalet og selskapet planlegger å sette inn ytterligere to batcher i Q4, som støtter ytterligere økning i biomasseproduksjon og steady state produksjonsvolumer på 7900 tonn HOG per år innen utgangen av året.

T.v: Stående biomasse per 30. juni 2023 og 30,september 2023 (tonn LV). T.h. oppe: Netto kvartalsvis biomassevekst (LV). T.h. nede: Kvartalsvise slaktevolum (HOG). Klikk på bildet for større.

Selskapet slaktet 185 tonn HOG i løpet av tredje kvartal, etter å ha presset noen av de planlagte volumene til fjerde kvartal for å optimalisere slaktevekter og prisrealisering.

Superiorandelen var på 96 % og man melder om tett vektkonsentrasjon. Gjennomsnittsprisen man fikk for fisken var 72 kr/kg HOG.

For fjerde kvartal planlegger selskapet å øke slaktevolumet betydelig.

Da vil de slakte resten av batch 3, hele batch 4 og deler av batch 5.

- Vi er veldig fornøyd med den fortsatt sterke biologiske ytelsen. I løpet av tredje kvartal så vi både all-time high biomasseproduksjon og stående biomasse. Sammen med produksjonskostnadene som trender i riktig retning på grunn av høyere produksjon og et historisk sterkt laksemarked, ser vi veldig frem til fjerde kvartal og vår betydelige oppgang i slaktevolum, sier Trond Håkon Schau-Pettersen.