Jon Arne Grøttum er direktør havbruk i Sjømat Norge.
Jon Arne Grøttum er direktør havbruk i Sjømat Norge.

Grøttum om regelverk for landbasert: - Nå må de vise at de kan levere

Direktør havbruk i Sjømat Norge, Jon Arne Grøttum kaller det uheldig at det fortsatt vil drøye før man får kommet i gang med ordinær søknadsprosess for nye tillatelser på land for anlegg med full eller hybrid gjennomstrømming.

Publisert Sist oppdatert

Ikke mange timene etter at han ble sitert i en sak her på LandbasedAQ på at han forventet at departementet ville holde seksmåneders-fristen de har satt til seg selv, slik de hadde signalisert, kom departementet med nyheter i sakens anledning. I en pressemelding, sier de at om man har ras-anlegg som gjenbruker mer enn 95 % av vannet kan man få gjennopta muligheten for å søke tillatelser umiddelbart. For alle andre anlegg må man vente til det er vedtatt nytt regelverk. Dette ble sendt på høring samtidig, med høringsfrist 31. august.

Departementet selv sier de har som mål at det nye regelverket skal være klart 20. september. Da vil det ha gått 9 måneder siden den midlertidige stoppen kom.

Dette faller ikke helt i god jord hos Sjømat Norge.

- Vi hadde forventet at departementet leverte i henhold til den tidsfristen de ga seg selv, sier Grøttum.

Han legger til at han synes det er positivt at de åpner for lukket settefiskanlegg og stamfisk, men sier samtidig det er uheldig at det blir en utsettelse på avklaringen for de andre landbaserte anleggene.

- Vi forventer nå er effektiv og rask oppfølging etter at høringsfristen er gått ut. Nå må de vise at de kan levere, sier han nå.

I fredagens sak understreket han at konsekvensen av at næringen opplever en investeringsstopp som følge av diskusjonen omkring skatt. Samtidig har også konklusjonen om miljøteknologitillatelsene blitt satt på vent.

- Smerteterskelen for havbruksnæringen generelt og utstyrsleverandørene spesielt er nådd for lengst. Vi ser nå de første konkursene hos leverandørene, og dessverre må vi forvente at flere ikke vil overleve denne regjeringen, sa Grøttum.