Robotfisken ble testet ut i både basseng og akvakulturdammer
Robotfisken ble testet ut i både basseng og akvakulturdammer

Har utviklet robotfisk for overvåking av vannkvalitet i akvakultur

Forskere ved Kinas Landbruksuniversitet har utviklet og testet en mekanisk fisk til bruk i oppdrett og andre komplekse miljøer.

Utviklingen og uttestingen er presentert i det nyeste nummeret av det vitenskapelige tidsskriftet Journal of Bionic Engineering. Forskerne bak artikkelen er Yiting Ji, Yaoguang Wei, Jincun Liu og Dong An som jobber ved «National Innovation Center for Digital Fishery» ved «China Agricultural University» i Beijing.

De har utviklet en robotfisk som minner om en tunfisk.

Skisse av robotfisken.
Skisse av robotfisken.

Men de skriver at tuniforme svømmere (tunfisk), som har en svingende smal halerot og en måneformet halefinne, får problemer med lav hastighet og er dårlig til å ta krappe svinger.

- I de fleste tilfeller er raskere hastighet og høyere manøvrerbarhet ikke mulig å oppnå samtidig for de fleste marine skapninger og deres robotiserte versjoner. I artikkelen presenterer vi en ny hybrid tunfisklignende svømmerobot for overvåking av vannkvalitet i akvakultur, som legger til rette for både raskere hastighet og høyere manøvrerbarhet, skriver de i abstraktet.

Robotprototypen legger vekt på strømlinjeforming og forbedret manøvrerbarhetsmekanismedesign i forbindelse med en smal propell festet til halen.

- Den innovative designen gir roboten mulighet til enkelt å utføre svømmegangen i flere moduser, inkludert svømming fremover, svinging, dykking og oppstigning. Egenskapene til roboten vår er validert gjennom en serie innendørs svømmebasseng og oppdrettsdammer. Robotfisken kan oppnå en maksimal hastighet på opptil ca. 1,16 m/s og en minste svingradius mindre enn 0,46 kroppslengder og dens maksimale snuhastighet kan nå 78,6 grader per sekund.

Forskerne mener at på grunn av sin høye hastighet, gode manøvrerbarhet og relativt lille størrelse, kaster robotfisken lys over det de kaller intelligent overvåking i komplekse vannmiljøer.

Den vitenskapelige artikkelen kan leses her