Etter omfattende overføringer av fisk i februar og begynnelsen av mars, er 9 av 12 tanker i bruk hos Salmon Evolution på Indre Harøy

Slik går det hos Salmon Evolution

Salmon Evolution har kommet med en oppdatering knyttet til opptrapping av produksjonsvolum og den kommende slaktingen av batch 2.

Publisert Sist oppdatert

I oppdateringen skriver de at de registrerte en rekordhøy biomasseproduksjon i mars med ca. 320 tonn i netto biomassegevinst for måneden.

Per 31. mars 2023 var selskapets stående biomasse nesten 1 500 tonn LW, som representerer en dobling fra 733 tonn per 31. desember 2022.

Per 31. mars 2023 besto batch 2 av fire undergrupper med en gjennomsnittsvekt på ~3,5 kg og med den største gruppen ~3,7 kg.

Selskapet forventer at slakting av batch 2 starter i begynnelsen av mai, og hele batchen er ferdig slakttet ut innen juni.

- Dødeligheten har holdt seg lav med batch 2 med en akkumulert dødelighet på 2,2 % med ~1 måned igjen til start av slakting, skriver de.

I slutten av februar hadde selskapet også batch 5 på Indre Harøy, bestående av ca. 257 000 fisk med en snittvekt på 230 gram.

Batch 6 og 7 er planlagt satt inn i anlegget i løpet av 2. kvartal 2023.