For konsernleder settefisk, Elling Bøkestad ble 20. juni en viktig merkedag for oppdrettsselskapet, da Svaberget Smolt kunne levere fra seg 1,5 millioner smolt med en snittvekt på 300 gram fra det moderne og nye RAS-anlegget ligger på grensen mellom Trøndelag og Nordland.
For konsernleder settefisk, Elling Bøkestad ble 20. juni en viktig merkedag for oppdrettsselskapet, da Svaberget Smolt kunne levere fra seg 1,5 millioner smolt med en snittvekt på 300 gram fra det moderne og nye RAS-anlegget ligger på grensen mellom Trøndelag og Nordland.

Svaberget Smolt i full drift

Svaberget Smolt hadde sin aller første smoltleveranse i juni. Fisken var ca. 300 gram, men settefisksjef Elling Bøkestad sier at målet fremover er å få smolten opp mot 500 gram, for å sikre en kortere tid i sjøen og mer forutsigbar produksjon.

Publisert Sist oppdatert

Det nye settefiskanlegget Svaberget ligger på grensen mellom Trøndelag og Nordland. Tomten er på hele 90 mål og bygget er 13.200 m2 stort. Omsøkt produksjon er 4 000 tonn – som årlig vil bety inntil 10 millioner fisk.

Byggestarten for anlegget var september 2019, og produksjonsbyggene stod ferdigstilt i slutten av februar/mars 2022.

Oversiktsbilde Bindalssmolt (forgrunnen) med Svaberget Smolt og «Ronja Explorer» ved kaia.
Oversiktsbilde Bindalssmolt (forgrunnen) med Svaberget Smolt og «Ronja Explorer» ved kaia.

- Det eneste som gjenstår nå er noen små tilhørende bygg, men alle seks RAS-avdelingene er nå i full drift, opplyser Elling Bøkestad, konsernansvarlig for settefisk i SinkabergHansen til LandbasedAQ.

Selskapet la inn den første rognen 19. april i fjor, og hadde første levering av smolt mandag 20 juni 2022.

- Den første leveringen var litt nedtunet i forhold til hva vi tenker å produsere fremover. Vi planlegger å ha tre leveranser årlig, der vi leverer to millioner smolt hver runde. Denne gangen leverte vi 1,5 millioner smolt på ca. 300 gram som ble fraktet i fire laster med brønnbåten «Ronja Explorer», opplyser Bøkestad.

Det var lokalitetene Lismåsøy, Nord-Gåsvær (samdrift med Seløy) og Gjerdinga som var mottakere av den første generasjonen smolt som har vokst opp i det nye RAS-anlegget, og Bøkestad forteller at de har fått gode tilbakemeldinger på fisken.

Karhall 5 med totalt fire kar – og det første som det ble levert fisk fra.
Karhall 5 med totalt fire kar – og det første som det ble levert fisk fra.

Kortere tid i sjø

Selskapet skal levere fisk i ulike størrelser, men Bøkestad påpeker at målet er å få smolten opp til rundt 500 gram.

- En av formålene med stor fisk er 10 måneders drift i sjø, samt to måneder brakklegging. Dette gjør at vi utnytter lokaliteter bedre, slipper å flytte på utstyr og trenger mindre areal/lokaliteter for å kunne drifte samme produksjon.

- At man har fisken kortere i sjø minsker også risiko betydelig med tanke på lakselus, sykdommer og behandlinger, legger han til.

Les hele saken her i siste utgave av LandbasedAQ (nummer to).