Forskere fra SINTEF og programkomiteen med representanter fra næringen, jobber nå med å ferdigstille programmet til TEKSET 2024, som er den 11. i rekken Konferansen avholdes 6. og 7. februar 2024, på Clarion Hotel & Congress i Trondheim. På bildet fra venstre: Deni Ribicic, Stine Wiborg Dahle og Roman Netzer, alle forskere ved SINTEF Ocean.
Forskere fra SINTEF og programkomiteen med representanter fra næringen, jobber nå med å ferdigstille programmet til TEKSET 2024, som er den 11. i rekken Konferansen avholdes 6. og 7. februar 2024, på Clarion Hotel & Congress i Trondheim. På bildet fra venstre: Deni Ribicic, Stine Wiborg Dahle og Roman Netzer, alle forskere ved SINTEF Ocean.

Tekset har åpnet for påmelding

- Påmeldingen er åpnet og det er allerede 130 påmeldte. Det er en ettertraktet konferanse, sier seniorforsker i SINTEF og prosjektleder for TEKSET, Stine Wiborg Dahle til LandbasedAQ.

Publisert Sist oppdatert

Til sammen er det kapasitet til rundt 400 deltakere på konferansen. I fjor var konferansen utsolgt lenge før avgang og flere sto på venteliste.

Tema for TEKSET 2024 klart

Programkomite:

 • Linn Therese Hosteland, Kystrederiene
 • Trude Nordli, Sjømat Norge
 • Klemet Steen, Lerøy Midt
 • Ole Martin Dahle, MOWI
 • Marit Holmsvåg Mehus, Cermaq
 • Øyvind Hilmarsen, FHF
 • Gustav Folkestad, Sævareid Fiskeanlegg
 • Ole Christian Norvik, Seaweed Solutions
 • Vibeke Emilsen Wetterwald, NCE Aquatech Cluster
 • Liza-Mari Widnes Isaksen, SalMar
 • Ove Martin Grøntvedt, SalMar
 • Ann Cecilie Ursin Hilling, NCE Aquaculture
 • Forskere ved SINTEF Ocean

Programkomiteen, bestående av forskere fra SINTEF og representanter fra næringen (se faktaboks), arbeider nå med neste års program. Stine Wiborg Dahle sier at de er svært fornøyde med å ha fått tidligere konsernsjef i MOWI, Alf-Helge Aarskog til å innlede konferansen.

- Aarskog er i dag forretningsutvikler og universitetslektor ved NMBU for akvakulturstudenter. Med sin lange fartstid i næringen, vil han være en god innleder for konferansen, sier hun.

TEKSET-arrangørene sier de i kjent stil skal drøfte utfordringer og diskutere fremtidens løsninger relatert til teknologi og biologi for yngel, settefisk og postsmolt, og inneholde ulike fagsesjoner med dagsaktuelle temaer.

Blant annet vil oppslagene i media det siste året rundt manglende vannrensing og utslipp stå i fokus på konferansens første dag.

- Gir media det riktige bildet? Hvilke rensekrav skal man forholde seg til? Hvordan snu det stadig negative søkelyset på oppdrettsnæringen gjennom å løse utfordringer? Dette er noen av spørsmålene som stilles på første dag, sier Wiborg Dahle.

Smolt på lave temperaturer

Forskning, men også erfaring hos næringen selv de siste årene, viser at produksjon under lavere temperaturer kan gi en stor gevinst. Produksjon under et semi-intensivt regime indikerer å gi bedre helse og mer robust smolt som settes i sjø. Hvilke konsekvenser vil det ha for settefisknæringen og dens produksjonssystemer om temperaturen skal nedjusteres? Dette vil være tema for en av fagsesjonene.

Kunstig intelligens

Bruk og utvikling av kunstig intelligens brer om seg og løser stadig flere oppgaver i samfunnet, for eksempel innen helsediagnostikk og matproduksjon.

- Kan kunstig intelligens være et kraftfullt verktøy for settefiskproduksjon i fremtida? Hva kan vi lære av andre næringer som har tatt i bruk kunstig intelligens mer enn akvakultur? Dette er noen av spørsmålene som foredragsholderne vil forsøke å svare på.

Helse og velferd

Helse og velferd er et tema man heller ikke kommer unna på TEKSET i februar. Det dør fortsatt for mange fisk i norsk oppdrettsnæring, og det har blitt mer fokus på dødelighet og helse i de tidlige livsfasene. Helsefremmende tiltak vil være et viktig tema for TEKSET 2024.

Endringer fra i fjor

TEKSET vil arrangeres som tidligere, som er en form arrangørene mener har fungert godt, men det er verdt å merke seg at konferansen vil starte med innledning klokken 10 første dag.

Deretter blir det felles lunsj før man starter på de utfordringene som blir sentrale for TEKSET 2024. Sidearrangementet mellom studenter og industri vil også videreføres, samt studentkvote på konferansen.

- Vi håper at TEKSET 2024 vil gi deltakerne faglig påfyll, oppdatering på hva som rører seg i næringen, gode diskusjoner rundt bordene og god tid til nettverksbygging og mingling blant utstillere i standområdet, sier Dahle. Fullstendig program vil annonseres tidlig på nyåret.

Påmelding skjer via www.tekset.no

- Vi håper at mange har lyst til å ta turen til TEKSET og Trondheim disse to dagene, det er en fin møteplass for den landbaserte næringen, avslutter Dahle.