Årdal Aqua har en opsjon på å kjøpe en tomt av Hå kommune dersom de endelig bestemmer seg for å ville søke om bygging av et settefiskanlegg i Sirevåg i Rogaland.

Jobber videre med settefiskplaner tross tillatelsesstopp

Årdal Aqua jobber videre med søknadsprosessen om å få bygge et settefiskanlegg i Sirevåg.

Publisert Sist oppdatert

Årdal Aqua eies av Grieg Seafood, Omfar og Vest Havbruk og har allerede et settefiskanlegg i Årdal i Hjelmeland kommune. De tre eierne har også bygget anlegget Tytlandsvik Aqua, i Tytlandsvik, også det i Hjelmeland kommune.

Årdal Aqua har også inne en søknad om landbasert matfiskproduksjon i Årdal på 7500 tonn.

Se LandbasedAQ sin oversikt over landbaserte oppdrettsanlegg som har sendt søknad, og dermed ikke rammes av stoppen i nye søknader.

Anlegget Årdal Aqua skal bygge i Sirevåg er tenkt bygget etter mal av det i Tytlandsvik.

Avisen Jærbladet (krever a-media-abonnement) skriver at Årdal Aqua har inngått en treåeårig opsjonsavtale med Hå kommune om en tomt i næringsområdet Oddane i Sirevåg. Dersom Årdal Aqua bestemmer seg for å satse har de ifølge Jærbladet en avtalt en pris på tomten på rundt 37,5 millioner kroner.

Noe av det som må få sin endelige avklaring før man går videre er tilgangen til ferskvann.

Eivind Helland i Blue Planet, som er firmaet som bistår Årdal Aqua i søknadsprosessen bekrefter overfor avisen at man nå er i gang med å jobbe med selve søknaden. Han sier den praktiske betydningen av den midlertidige tillatelsesstoppen på minimum seks måneder er liten for deres del og antyder at hele prosessen nok vil ta et sted mellom fem og sju år før et eventuelt anlegg står ferdig i Sirevåg.

Daglig ledere i ArdalAqua Nils Viga har tidligere på generelt grunnlag uttalt at prisen på et anlegg som kan produsere 5 000 tonn kan komme på mellom 800 og 900 millioner kroner.

Årdal Aqua har også søkt om å få bygge et tilsvarende anlegg i Sauda, hvor de vil utnytte spillvarme fra smelteverket. Det har Mattilsynet foreløpig sagt nei til. Helland sier til Jærbladet de nå jobber med å endre søknaden for å redusere smittefaren til villaksen. Han har ifølge avisen stor tro på at avslaget blir omgjort.