Flere oppdrettere kaster seg inn i landbasert

Torghatten Aqua har store planer for landbasert oppdrett. Nå har de samlet inn mer enn en halv milliard i en emisjon.

Ifølge en sak på finansavisen har selskapet store ambisjoner om vekst innen landbasert oppdrett, med et samlet volum på over 100 000 tonn innen 2032.

Forrige uke ble en emisjon fulltegnet, der over 840 aksjonærer har tegnet aksjer i selskapet for nær 600 millioner kroner.

Konsernsjef og største eier Paul Birger Torgnes sier til Finansavisen at han har selv tegnet seg for nesten halvparten av emisjonen.

Helge Gåsø.
Helge Gåsø.

Av andre profilerte oppdrettsfolk har Gustav Witzøe nå 15 prosent eierskap i Torghatten Aqua gjennom selskapet Fjord Marin Holding.

Helge Gåsø har gjennom Gåsø Næringsutvikling kjøpt seg inn med tre millioner kroner i emisjonen. I tillegg til Gåsø finner man ifølge Finansiavisen Nova Sea-eier Aino Olaisens Aino AS, og Kjell Arild Lorentsens Gigante Havbruk.

Torgnes opplyser at planen nå er å få selskapet så raskt som mulig på gråmarkedsbørsen OTC. Det kan skje allerede i løpet av første kvartal, og senest innen første halvår, sier han.