Litt færre laks vaksinert i november

Vaksineomsetningen gikk litt ned i forrige måned sammenlignet med samme måned i fjor, viser statistikk som Pharmaq har satt opp.

Vaksineomsetningen av basisvaksiner til laks ble 42,4 millioner doser i november sammenlignet med 46,4 millioner doser i november 2021.

Det ble registrert en omsetning av 4,2 millioner vaksinedoser til ørret i november sammenlignet med 1,7 millioner doser i november 2021.

Det ble registrert kjøp av 10,9 millioner doser ILA vaksine sammenlignet med 12,8 millioner doser ILA vaksine i november 2021 .

Totalt hittil i år er det omsatt 85,2 millioner doser ILA vaksine, sammenlignet med 65,8 millioner doser i samme periode i 2021.

Denne måneden ble det omsatt 26,4 millioner doser med PD vaksiner, sammenlignet med 22,4 millioner doser i november 2021.

Totalt hittil i år er det solgt 191,1 millioner doser av PD vaksiner sammenlignet med 165,3 millioner doser i samme periode i 2021.

Se hele statistikken her