Får ja til landbasert på Mongstad

På tross av et ja må ABP Aqua Mongstad likevel skalere ned planene sine fra den opprinnelige søknaden om 44 800 tonn settefisk og matfisk.

Publisert

ABP Aqua Mongstad søkte opprinnelig om løyve til å etablere anlegg for oppdrett av settefisk og matfisk av laks og ørret for en samlet årlig produksjon av 44 800 tonn, der 1800 tonn skulle være settefisk og 43 000 tonn matfisk. Stående biomasse skulle være inntil 29 135 tonn i matfiskanlegget og inntil 762 tonn i settefiskanlegget.

Dokumenter LandbasedAQ har fått innsyn i, viser at Vestland Fylkeskommune nå har gitt løyve til å etablere anlegget på Mongstad, men de gir samtidig delvis avslag på søknaden.

De skriver at de er enig med Alver kommune og andre oppdrettsselskaper som har påpekt at anlegget er et svært stort tiltak.

- Slike store landanlegg kan føre til at utslippene til sjø blir så store at de «fyller opp» resipientkapasiteten i et fjordbasseng med konsekvens at etablerte aktører ikke får mulighet til naturlig utvikling, skriver de.

Vestland Fylkeskommune mener det vil trolig ta flere år før anlegget på Mongstad kan komme opp i omsøkt produksjonskapasitet. De mener derfor det er uheldig å tildele produksjonskapasitet som vil gjøre at andre aktører ikke kan få utvikle seg videre fordi utslippskapasitet er båndlagt i et løyve som kanskje ikke blir tatt i bruk fullt ut.

- Løyvet gjelder derfor for en årleg biomasseproduksjon på 11 200 tonn, skriver de i godkjennelsen.

Det er dermed kraftig skalert ned fra den opprinnelige søknaden på 44 800 tonn.

RAS og gjennomstrømming

Det nye anlegget til ABP Aqua Mongstad skal etter planen dekke hele produksjonskjeden fra rogn til matfisk.

Anlegget skal ha klekkeri og avdeling for startfôring, påvekst, smolt, postsmolt og matfisk. Settefiskproduksjonen skal skje i et RAS-anlegg, mens matfiskproduksjonsdelen skal skje i et gjennomstrømmingsanlegg med gjenbruk av vann. Planen til selskapet er å bygge ut anlegget i fire produksjonstrinn, selv om produksjonstrinn 2-4 nå fikk avslag fra myndighetsorganet.

ABP Aqua Mongstad AS er eid av eiendomsselskapet Asset Buyout Partners (ABP), som eier forsyningsbasen på Mongstad. Disse er igjen eid av det svenske eiendomsselskapet Balder.