AKVA group Land Based bygger for tiden sitt største settefiskanlegg for Svaberget Smolt i Nærøy for SinkabergHansen. Foto: SinkabergHansen.
AKVA group Land Based bygger for tiden sitt største settefiskanlegg for Svaberget Smolt i Nærøy for SinkabergHansen. Foto: SinkabergHansen.

Har flere store settefiskanlegg under bygging

Sten Roald Lorentzen i AKVA group Land Based sier at gjenvinning av vann er blitt veldig etterspurt og mange produsenter oppgraderer nå anleggene sine. Selskapet har også flere store RAS og gjennomstrømmingsprosjekt på gang, og spår stor utvikling av matfiskanlegg på land. 

Publisert

Daglig leder i AKVA group Land Based Norway AS, Sten Roald Lorentzen sier til Kyst.no at mye har forandret seg fra selskapet het Plastsveis og ble kjøpt opp av AKVA group tilbake i 2013.

Lorentzen har jobbet i selskapet siden juni 2014 og leder 97 ansatte. Som en del av AKVA group konsernet har de ansvar for alt som bygges på land av smolt og matfiskanlegg.

- Vi har flere store prosjekter der vi leverer komplette prosessanlegg i Norge nå og i utlandet som er både RAS og gjennomstrømmingsanlegg. Vi har også en del mindre prosjekter gående som går på utskifting av deler og modifisering av tanker, rørsystem og slike ting.

- Det er også mange prosjekter der vi legger til rette for oppdrettsselskapene å gjenbruke 60-80 prosent av vannet sitt på gjennomstrømmingsanlegg, og man får frigjort mye vann og spare store kostnader på denne måten. Det er mange eksisterende anlegg som har mye å hente og man kan spare ved å innføre er slikt system, legger han til. 

AKVA group og AKVA group Landbased sier han er sterkt engasjert på det som skjer av matfiskproduksjon på land, og Lorentzen ser for seg en stor vekst i dette markedet de kommende årene. 

Sten Roald Lorentzen forteller de jobber med  mange spennende prosjekter med både RAS og gjennomstrømmingsanlegg nå. Foto: AKVA group Land Based.
Sten Roald Lorentzen forteller de jobber med mange spennende prosjekter med både RAS og gjennomstrømmingsanlegg nå. Foto: AKVA group Land Based.

- Vi er blant annet engasjert i prosjektet med American Salmon (Maryland USA) gjennom AquaCon.Ningbo (Kina) gjennom NAP, Nordic Aqua Partners, Premium Svensk Laks (Sverige) og Ecofisk (Norge), for å nevne noen, sier han, og legger til at selskapet har flere kontrakter de om kort tid skal lansere som er flere spennende matfiskprosjekt på land. 

- Vårt største prosjekt

AKVA group Land Based jobber for tiden med byggingen av SinkabergHansen sitt anlegg for Svaberget Smolt i Nærøy, som ligger på grensen mellom Trøndelag og Nordland. Bare to timer fra selskapets hovedkontor i Sømna Kommune på Helgeland i Nordland.

- Vi er heldige med at kontoret vårt er såpass nærme anlegget som er under bygging, og karatenereglene er enkle for oss ved at vi kan jobbe i både hjemkommune og ved anlegget. Svaberget Smolt er det største prosjektet for oss på dette tidspunkt og er den største kontrakten hittil i vår historie, opplyser han fornøyd. 

Komplekst anlegg

Anlegget beskriver han som et stort og komplekst smoltanlegg, som skal ha klekkeri og fem RAS-avdelinger. De siste to med postsmolt som skal kunne produsere fisk opptil 700 gram.

Svaberget Smolt begynner virkelig å ta form og arbeidet både inne og ute pågår for fullt. Foto: SinkabergHansen.
Svaberget Smolt begynner virkelig å ta form og arbeidet både inne og ute pågår for fullt. Foto: SinkabergHansen.

De største karene forteller han er 16 meter i diameter og seks meter høy. 

- Vi er cirka halveis i arbeidet nå, og utviklingen er fin. 

Han peker på at det er svært viktig for RAS-anlegg at det er en synlig og god vannkvalitet.

- Den må også være av en slik art at man har et klart vann, slik at røkterne tydelig kan se fisken og hvordan den står i karene og beveger seg, sier Lorentzen, men påpeker at han er ikke noe biolog og RAS-ekspertisen til AKVA group sitter i Danmark. Hovedfokus er hele prosessen og vi fokuserer på helhetlige systemer fra eget hus. Vi på Sømna har spesiell ekspertise på kar, vannsystemer, inn- og avløpssystemer, fiskelogistikk etc. m.a.o. alt som er i karhallene og tilknytning til RAS, sier han. 

Planlagt årlig produksjon hos Svaberget Smolt vil være på 2500 tonn etter første byggetrinn og bygningsmassen vil dekke cirka 13.000 kvadratmeter. Beregnet byggetid for Svaberget Smolt er om lag 28 måneder. Siste året før ferdigstilling vil trolig et antall på mellom 80 og 100 fagarbeidere være i sving. Ut fra dagens planer kan smoltanlegget stå ferdig til 1. januar 2022. SinkabergHansen melder at samlet ramme for RAS-anlegget Svaberget Smolt vil ligge på rundt 600 millioner kroner.

Elling Bøkestad, konsernleder for settefisk i SinkabergHansen sier de er heldig som har fått på plass mange lokale ansettelser tidlig i prosessen. Foto: SinkabergHansen.
Elling Bøkestad, konsernleder for settefisk i SinkabergHansen sier de er heldig som har fått på plass mange lokale ansettelser tidlig i prosessen. Foto: SinkabergHansen.

Legger inn rogn sent i vinter

Elling Bøkestad, konsernleder for settefisk i SinkabergHansen sier til Kyst.no at bygget er i stor grad ferdig, og de venter at de har tett tak på hele bygget til jul i år.

-  Det vil også komme opp noen andre bygg senere. Dette er bygg til vannbehandling og lager nede ved kai. Bygget ferdigstilles ut i fra behov. Klekkeri og startfôring ferdigstilles først, slik at man kan starte opp produksjonen før hele bygget er ferdig. Vi forventer å legge inn rogn senvinteren, og da skal de første avdelingene være klar for produksjon. Anlegget vil i sin helhet stå ferdig ved årsskiftet 2021/2022, forteller han.

Les også: SinkabergHansen satser over en halv milliard på RAS-anlegg

I en pressemelding har SinkabergHansen tidligere opplyst at målsettingen er imidlertid et første innlegg av lakserogn 3. kvartal 2021 – slik at vårfisk 2022 blir første leveranse fra det topp moderne storsmoltanlegget. Gitt konsesjon åpner 4.000 tonn årlig produksjon – eller inntil 10 millioner smolt. 

Valgt teknologi vil redusere både vannforbruk og utslipp til ytre miljø til et minimum. Blant annet vil det være et eget anlegg for oppsamling og utnyttelse av slam.

Les flere SinkabergHansen saker her.

Mange lokale ansettelser

Skisse av smoltanlegget hos Svaberget Smolt. Foto: AKVA group.
Skisse av smoltanlegget hos Svaberget Smolt. Foto: AKVA group.

Bøkestad sier til Kyst.no at de er heldig som har fått på plass mange lokale ansettelser tidlig i prosessen.

- Prosjektleder, produksjonsansvarlig, veterinær og en mastergradstudent som skal skrive mastergraden sin om modning av biofilter er ansatt. Før og etter årsskiftet starter syv nye medarbeidere, også disse er lokale folk. Mange av disse har også erfaring fra næringen vår, så vi er meget fornøyde med at vi får til å rekruttere bemanning i lokalmiljøet vårt, sier han.

Han påpeker at teknologien AKVA group leverer «zero water change».

- ZWC er en teknologi der man resirkulerer vannet ytteligere enn i en standard RAS, og trinnene er en plateseparator, denitrifisering og fosforfelling. Dette gjør at vi får en høy resirkuleringsgrad på vårt anlegg, sier han. 

- Er det noe med dette anlegget som skiller seg ut? 

- ZWC teknologien gjør at vi bruker mye mindre vann enn de fleste andre anlegg. Vi kommer ikke til å ha noe sjøvann inn på anlegget, verken til produksjon eller til kjøling. Salt kommer vi til å handle i bulk, og dette gjør vi for å minimere risiko med tanke på smitte fra sjø. Vi kommer til å benytte ferskvann til kjøling av RAS-anlegget. Driftsvannet til Bindalssmolt vil gå via Svaberget Smolt, og her vil Bindalssmolt få en høyere snittemperatur på grunn av kjølebehovet til Svaberget Smolt, sier han.

Ænes Inkubator:

  • Ænes Inkubator er eid av Eide Fjordbruk, Lingalaks og Tombre fiskeanlegg.
  • Byggestart «on site» var oktober i 2020
  • Ferdigstilles desember i 2022
  • 5 RAS pluss klekkeri
  • 4 RAS leveres med ZWC (zero water change) teknologi. 99,9 resirkuleringsgrad
  • 3000 tonn årlig produksjon
  • Smoltstørrelse opp til ett kilo
  • Komplett prosessanlegg inkl. vannbehandling inntaksvann varme/kjøl system, slambehandling og salt-system
  • «Nøkkelferdig» leveranse i samarbeid med Veidekke (bygg og betong)

- Stort prosjekt for oss

Et annet stort prosjekt for AKVA group Land Based er Ænes inkubator. Det er oppdrettsselskapene Eide Fjordbruk Lingalaks og Tombre Fiskeanlegg som har gått sammen om å bygge det nye settefiskanlegget ved Hardangerfjorden i Kvinnherad kommune.

Sammen med Veidekke som er hovedentreprenør på bygg og betong, skal AKVA være totalleverandør på prosessanlegg og RAS og levere det nøkkelferdige anlegget desember 2022. Arbeidet med byggingen av settefiskselskapet startet opp 5.oktober. Anlegget skal inneholde fem avdelinger med separate karhaller, klekkeri, vaksinasjonshall, fôrlager, administrasjon og andre støttefunksjoner. Bygningsmassen vil ha en grunnflate på imponerende 10.000 kvadratmeter.

- Ænes inkubator er et kjempestort og viktig prosjekt og er et av de to store prosjektene vi nå jobber med. Vi skal levere et komplett prosessanlegg med RAS-teknologi, og vi var nylig på tomten da arbeidet startet opp, forteller Lorentzen.

Fire av RAS-systemene leveres med AKVA group sin ZWC (zero water change) teknologi, som har en 99,9 resirkuleringsgrad.

Anlegget skal produsere kring 3000 tonn laksesmolt årlig, eller 20 millioner laksesmolt med størrelse opp til ett kilo. Les mer om prosjektet her. 

Saken fortsetter under bildene. 

Stort varelager har hindret store forsinkelser

Covid-19 situasjonen sier Lorentzen selvsagt har preget arbeidshverdagen for dem, og flere av prosjektene deres har blitt mer utfordrende dette året, spesielt de i utlandet. 

- Noen prosjekter har stoppet helt opp og andre har blitt utsatt til senere, og noen har vi klart å gjennomføre. I Norge så har vi håndtert alt på en god måte, men vi har måttet tatt mye ekstrakostnader. Men vi har slippet unna å permittere ansatte og jeg synes vi har vært heldig og god, og kommet ut av situasjonen godt, sier han. 

AKVA group Land Based produserer mye selv, som har gjort at de har slippet lange forsinkelser.

- Vi har et forholdvis er stort varelager, eksempelvis på HDPE-plater (HDPE) High Density Polyethylene som er et produkt vi bruker mye av. Leveransene fra Europa har stort sett gått greit, men det er enkelte leveranser fra England blant annet som vi sliter litt med nå grunnet koronasituasjonen, forklarer Lorentzen. 

Selskapets ansatte påpeker Lorentzen har jobbet godt via møtevirksomhet med bruk av videomøter via TEAMS, og fysiske møter på anleggene har gått bra. 

- Alle i verden er i den samme situasjonen grunnet covid-19, så folk har forståelse for at ting blir noe forsinket og at mye av møtevirksomheten må skje online. Å skaffe nye kontrakter dette året har vist seg å være vanskelig. Vi har ikke klart å skape de gode resultatene som vi så for oss i fjor, og tatt som sagt på oss mye ekstrakostander for å få ting til å gå rundt, men leverer likevel et godt resultat på pluss-siden. Men det er helt klart lavere inntjening enn et normalt år, forklarer han. 

Målet for neste år forteller han er å gjennomføre prosjektene så godt som situasjonen tillater det. 

- Covid-19 kommer til å få innvirkning på prosjektene neste år også slik situasjonen ser ut nå, sier han.