CEO i Andfjord Salmon Martin Rasmussen er glad for at finansiering for utbygging av 40 000 tonn på Kvalnes er sikret.

Sikrer seg storlån – sikrer videre utbygging av landanlegg

Andfjord Salmon AS arrangerer kapitalmarkedsdag. Tirsdag slippes nyheten om at de har sikret seg tilsagn om et banklån på 700 millioner kroner for utvidelsen på Kvalnes.

Publisert Sist oppdatert

Samtidig deler de detaljer om selskapets utbyggingsplan for å nå et samlet produksjonsvolum på 40.000 tonn (HOG) på samme sted på Andøya.

- Vår plan har alltid vært å bruke det første bassenget for å bevise verdien av vår gjennomstrømningsteknologi og den utmerkede biologiske ytelsen den muliggjør, før vi finansierer og går videre med neste utbyggingsstadium. Vi er veldig glade for å levere på denne strategien, sier Martin Rasmussen, administrerende direktør i Andfjord Salmon i en børsmelding.

Bakteppet for dagens kapitalmarkedsoppdatering fra Andfjord Salmon er det de forteller er en vellykket første produksjonssyklus med god fiskevelferd og helse, sterk vekst, lavt energiforbruk på 1 kwh/kg produsert laks, overlevelsesrate på 97,8 % og akkumulert fôrkonverteringsforhold på 0,96.

Den første slakten på opptil ca. 700 tonn HOG vil bli gjennomført i månedsskiftet juni/juli 2023.

40 000 tonn på kvalnes

Andfjord Salmon kunngjør i dag sine planer for et produksjonsvolum med full kapasitet på 40.000 tonn (HOG) på Kvalnes, Andøya, Norge.

Den nye produksjonskapasiteten vil gradvis bli lagt til mellom 2025 og 2030, med 8000 tonn (HOG) produksjonskapasitet som forventes å bli lagt til allerede i 2025.

For utbyggingen til 40 000 tonn på Kvalnes sikter Andfjord Salmon seg på en blandet capex på 114 kroner per kg (inkludert betydelige buffere) og driftsutgifter på 40 kroner per kilo produsert laks (inkludert avskrivninger).

- Selskapets to andre lokasjoner, Breivik og Fiskenes, representerer ytterligere potensiell produksjonskapasitet beregnet til 50.000 tonn til sammen. Det er utført et betydelig forberedende arbeid med dette formålet, heter det.

Lånetilsagn

Andfjord Salmon har sikret seg tilsagn om 700 millioner kroner i banklån fra SpareBank 1 Nord-Norge og bankalliansepartnere, inkludert Eksfin, til bygging av neste ekspansjonstrinn på Kvalnes. Marginen på banklånet er satt til 3,9 % + NIBOR.

Banklånet inkluderer 24 måneders amortiseringsferie etter beregnet produksjonsstart. Videre skal Andfjord Salmons nåværende utestående banklån på ~75 millioner kroner refinansieres og erstattes.

Låneavtalen vil inneholde en avsetning for en finansiell leasingfasilitet for å finansiere utstyr på inntil 125 millioner kroner.

Finansiering av arbeidskapital er også separat inkludert i gjeldspakken og er ment å bli dimensjonert og tidsbestemt i henhold til neste produksjonssyklus.

- Bankfinansieringen representerer et stort steg i den videre ekspansjonen av Andfjord Salmon, sier Martin Rasmussen.

I dette kommende byggetrinnet planlegger selskapet å etablere større infrastruktur som vannveier og havneområde for å støtte 40 000 tonn produksjon på Kvalnes. Sammen med byggepartnere Hæhre Kruse-Smith og Cflow er det beregnet et budsjett på 1,3 mrd kroner pluss en buffer på 350 millioner kroner de neste to årene.

Andfjord Salmon sluttfører for tiden sentrale byggekontrakter og opprettholder fleksibiliteten når det gjelder timing og ytterligere foredling av kapitalstrukturen.

- Etter å ha fulgt Andfjord Salmon over tid, har nøkkelaksjonærene Jeronimo Martins (flernasjonal matdistribusjonssjef) og Eidsfjord Sjøfarm (konvensjonell lakseoppdretter), begge representert i selskapets styre, signalisert at de har til hensikt å øke eierskapet betydelig og forventes å dekke majoriteten av en potensiell egenkapitalkomponent.

Alle fremtidige utvidelser (fra 8.000 tonn og oppover) forventes å bli finansiert av en kombinasjon av gjeld og kontantstrøm.