Laks fra Andfjord Salmon per mai 2023

Så stor er Andfjord-fisken etter 11 måneder i bassenget på Kvalnes

Andfjord Salmon kom torsdag med en kort førstekvartalsrapportering. De venter til kapitalmarkedsdagen i juni med mer inngående rapportering om status og fremtidige planer.

Publisert Sist oppdatert

Selskapet melder at de biologiske forholdene i Andfjord Salmons første basseng på Kvalnes er fortsatt gode, noe som betyr høy vekst, det de kaller bransjeledende overlevelsesrate og en solid fôrfaktor.

Per 24. mai 2023, var gjennomsnittsvekten på laksen 3244 gram i Andfjord Salmons første basseng på Kvalnes på Andøya etter 11 måneders drift.

Tilveksten er oppnådd med et akkumulert fôrforhold på 0,95.

Den akkumulerte overlevelsesraten var på samme tid på 97,9 %, hvilket viser en stabil gjennomsnittlig dødelighet på ca. 0,1 % per måned.

Andfjord Salmon gjentar forventningen om å gjennomføre første slakt i månedsskiftet juni/juli 2023.

Vekst i Andfjord Salmons basseng på Kvalnes per 24. mai 2023. Klikk på bildet for større.
Overlevelse i Andfjord Salmons basseng på Kvalnes per 24. mai 2023. Klikk på bildet for større.

Kapitalmarkedsoppdatering

Andfjord Salmon vil gjennomføre en kapitalmarkedsoppdatering 13. juni 2023, og gi inngående detaljer om selskapets ekspansjonsplaner, tidsplan og fremtidsrettede uttalelser for anlegget på Kvalnes på Andøya.

Finansielle resultater for første kvartal 2023

Andfjord Salmon er midt i sin første produksjonssyklus, noe som betyr at selskapet ennå ikke har inntekter.

Selskapet hadde et negativt driftsresultat på 13,9 millioner kroner i første kvartal 2023, mot et underskudd på 9,9 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

Selskapet hadde en kontantbeholdning på 53,5 millioner kroner ved utgangen av første kvartal. Dette tallet inkluderer ikke ubenyttet kreditt på 25 millioner kroner. Selskapet har tilstrekkelig likviditet for inneværendedriftsfase.