Det neste året skal brukes til å bygge både anlegg og bedrift, fortalte Martin Rasmussen da LandbasedAQ var på besøk.

Slik gikk den første slakten hos Andfjord Salmon

Det landbaserte selskapet på Kvalnes mener de har slaktet laks som kanskje ikke hadde overlevd i andre oppdrettsanlegg. 

Publisert Sist oppdatert

Andfjord Salmon har fullført første kommersielle slakting av laks fra selskapets første basseng på Kvalnes, Andøya. Selskapet melder at slaktingen har gitt sterke resultater med en overlevelsesrate på 97,5 % og superior-andel på 91,1 %. 

Selskapet satte ut cirka 193 000 laks i bassenget for ett år siden, og slaktet 530 tonn sløyd fisk, der den gjennomsnittlige slaktevekten endte på 3,4 kilo.

Ulike vektkategorier

Martin Rasmussen, administrerende direktør i Andfjord Salmon sier de er glad for å oppnå en så høy overlevelsesrate, spesielt etter transport til slakt.

- Det faktum at 97,5 % av fisken overlevde understreker at fisken har hatt utmerkede levekår i bassenget. Som en konsekvens av dette har vi slaktet fisk som kanskje ikke har overlevd i andre oppdrettsanlegg. Dette har en negativ innvirkning på gjennomsnittsvekten og superior-andel, som likevel er på et imponerende nivå. Imidlertid er en høy ovelevelsesrate det åpenbart mest verdifulle fra et økonomisk perspektiv, sier han. 

Den slaktede fisken hadde ulike vektkategorier, fra 1-2 kg opp til 5-6 kg. Det er verdt å merke seg at ca. 50 % av fisken falt i 2-3 kg kategorien, og oppnår en gjennomsnittspris på ca. 67 kr/kg. 

I tillegg var rundt 40 % av fisken mellom 3-4 kg, og oppnådde en gjennomsnittspris på ca 80 kr/kg.

Vil nå høyere slaktevekt

Rasmussen forteller videre at de har fått svært gode tilbakemeldinger på fargen på fisken, og han understreker at deres hovedmål for det første partiet med fisk var å nå riktige kjøpere, ikke for å maksimere gjennomsnittsprisen.

- Likevel har vi sett kjøpere komme tilbake etter første sending og ønsker å betale ekstra for neste levering. Dette har gjort oss enda mer trygge på at vi vil være i stand til å oppnå en sunn premium på vårt produkt i fremtiden, legger Martin Rasmussen til.

I fremtidige partier vil Andfjord Salmons gjennomsnittlige slaktevekter være bemerkelsesverdig høyere, ifølge selskapet. Årsaken bak den tidligere slaktingen av det første partiet er å klargjøre for oppstart av ytterligere utvidelsesbygging.

Den 13. juni 2023 annonserte Andfjord Salmon detaljer om en utbyggingsplan som skal nå et samlet produksjonsvolum på 40.000 tonn (HOG) på Kvalnes, og at selskapet hadde sikret bankfinansiering for sin ekspansjon på Kvalnes. Den nye produksjonskapasiteten vil gradvis legges til mellom 2025 og 2030, med 8.000 tonn (HOG) produksjonskapasitet som forventes lagt til allerede i 2025.

Andfjord Salmon bygger ut. Juni 2023