Et av Redox sine hovedområder er oksygeneringssystemer.

Samarbeid om vannkvalitet og hygiene

Ozon- og oksygensselskapet Redox AS inngår samarbeid med det svenske selskapet Anolytech om å utvikle og tilby nye løsninger for optimalisering av vannkvalitet og hygiene i akvakultur- og fiskerinæringen.

Publisert Sist oppdatert

Gjennom samarbeidet kommer Redox til å tilby Anolytechs teknologi som del av sine systemleveranser til oppdretts- og fiskerinæringen. I tillegg vil Redox tilby Anolytechs produkter som enkeltstående leveranser.

Redox utvikler systemløsninger som ifølge dem selv bedrer fiskevelferd og biosikkerhet i oppdrettsnæringen. Selskapet har blant annet utviklet en komplett vann- og hygienepakke for brønnbåter og bløggebåter.

Redox har også en sterk posisjon innen landbaserte oppdrettsanlegg, både innen oksygenproduksjon og ozon. Der anvendes ozonanleggene til å desinfisere flere steder i verdikjeden, eksempelvis for vanninntak til landbaserte oppdrettsanlegg.

Svenske Anolytech har på sin side utviklet en teknisk løsning som muliggjør produksjon av desinfeksjonsmiddelet «AnoDes» på stedet hvor det skal brukes. AnoDes dreper bakterier, virus, mugg, sopp og sporer gjennom desinfeksjon av vann og overflater.

Anolytechs hovedmarked er i dag Europa og kunder innen havbaserte næringer, landbruk, næringsmiddelindustri, hotell og eiendom, offentlig sektor og helsevesen. Anolytechs hovedkontor ligger i Ystad i Sverige, med kontorer i ytterligere fem europeiske land.

Redox sitt hovedkontor ligger i Averøy kommune i Møre og Romsdal. Selskapet er eid av sjømatinvestor Bluefront Equity, som er det eneste nordiske uavhengige kapitalmiljøet som fokuserer utelukkende på sjømatnæringen.