Atlantic Sapphire-sjef Johan Andreassen under Gath-konferansen i Ålesund.
Atlantic Sapphire-sjef Johan Andreassen under Gath-konferansen i Ålesund.

Sapphire-sjef har tatt med seg folk for å lære av leverandør­industrien:
- Laksens Silicon Valley er i Norge

Ålesund: Når Atlantic Sapphire nå bygger ut fase 2 av sitt matfisk-anlegg i Miami, er det med til dels dyrekjøpt erfaring fra fase 1. – Vi har lært veldig mye, så nå gjør vi det annerledes og bedre, sier sjef for Atlantic Sapphire, Johan Andreassen.

Publisert Sist oppdatert

Han var en av foredragsholderne på GATH-konferansen som går denne uken i Ålesund, der ikke minst teknologi-ledere fra lokal så vel som global leverandørindustri til oppdrettsnæringen har samlet seg.

Andreassen var ærlig på at alt ikke hadde gått etter planen da de første fisketankene med tilhørende RAS-systemer skulle bygges, det som kalles fase 1 av utbyggingen som skal munne i produksjon av 220 000 tonn laks på land i Homestead, Miami.

Vi lærer av fase 1

Atlantic Sapphire

Norsk, børsnotert oppdrettsselskap som baserer produksjonen sin på landbasert lakseoppdrett.

Ble startet i 2010 av Johan Andreassen og Bjorn-Vegard Løvik

Har siden 2011 produsert laks fra det landbaserte anlegget i Hvide Sande i Danmark, men dette anlegget brant i 2021, og er ikke gjenoppbygget

Har siden 2020 produsert laks fra anlegget i Homestead i Miami. Produksjonskapasitet i dag er på 9500 tonn (HOG) men pågående utbygging skal ta dette til 25 000 tonn. Langsiktig mål er å bygge ut til 220 000 tonn

Vannkilden i Florida er grunnvann (både ferskvann og saltvann)

Omsatte i første halvår 2022 for 9,7 millioner dollar, og slaktet 1 217 t HOG,

- Mye gikk galt da vi bygget ut fase 1, og kostnaden ble omtrent det doble av det vi hadde planlagt. Etter hvert har vi fått til produksjonen og vi har nå – siden hvert kar strengt tatt er et separat RAS-anlegg - klart det som tilsvarer 20 års drift av ett enkelt uavhengig RAS-system uten dødelighetshendelser.

Noe av det som også har endret seg er synet på hvilken rolle RAS-leverandøren har i det som ofte bare kalles et RAS-anlegg.

- Mange tror RAS er den store kostnaden med et landbasert anlegg. Det er det ikke! Selve RAS-anlegget utgjør kanskje bare 15 % av CAPEX når et nytt anlegg skal bygges. Vi tenkte også at RAS-leverandøren kunne løse alle problemer som oppstod. Det stemmer heller ikke, sa han.

Før de gikk i gang med fase 2 brukte de derfor mye tid på å finne den, for dem, rette måten å løse utbyggingen på.

- VI tenkte hva er det som ligner mest på et RAS-anlegg av eksiterende industri. Jo, et vann og avløpsanlegg. Et RAS-anlegg er egentlig et vann og avløpsanlegg med fisk i. Derfor gikk vi til selskapet Hazen and Sawyer, som vi mener er de ledende i USA innen alt som har med prosjektering av vann og avløp å gjøre.

Så i stedet for at de ansatte i Sapphire skal jobbe separat med tillatelser, vann infrastruktur, arkitektur, ingeniør-beregninger, ventilerings-systemer osv., slik de gjorde i fase 1, så styrer nå Haze alt dette.

- Vi har også valgt å samarbeide med Wharton-Smith, som er en stor utbygger av vann og avløpsanlegg i USA, som har holdt på i flere tiår, sa han.

Plass til norske leverandører

Men selv om de nå har hyret inn disse selskapene til å styre planlegging og utbygging, beroliger Andreassen de norske selskapene som nå eventuelt frykter at de ikke vil få være med på å levere utstyr til utbyggingen.

- Til de som er bekymret for at det ikke skal være norsk utstyr i anlegget, kan jeg si; det vil ikke skje. Bare i fase 2 har vi til nå kjøpt utstyr for 3-400 millioner NOK som vi har bestilt fra Norge. Fiskehåndteringssystemet har vi for eksempel kjøpt fra MMC, der vi i prinsippet har flyttet brønnbåtteknologien på land, sa Andreassen.

For å understreke poenget, forteller han at han har tatt med seg folk fra organisasjonen til Norge for å lære.

- Vi er her med 8 stykker fra USA, for å se på leverandørindustrien og oppdrettsnæringen generelt.

Og han har tydelig fått valuta for pengene.

- Jeg blir stadig like imponert over å se det som må være laksens Silicon Valley, Ålesundsregionen, sa han.

For Johan Andreassen ble konklusjonen etter å ha bygget fase 1 av anlegget i Miami at de ville koble inn selskap med tung erfaring fra prosjektering og bygging av tradisjonelle vann og avløpsanlegg.
For Johan Andreassen ble konklusjonen etter å ha bygget fase 1 av anlegget i Miami at de ville koble inn selskap med tung erfaring fra prosjektering og bygging av tradisjonelle vann og avløpsanlegg.