Byggingen av fase 2 i USA fokuserer for tiden på design og optimalisering av kvaliteten og kostnadene for prosjektet.

Atlantic Sapphire i likviditetsskvis

Reduserte inntekter og mindre biomasse enn forventet har gjort at selskapet har kommet i brudd med lånevilkårene.

Publisert Sist oppdatert

Det skriver selskapet i en halvårsoppdatering.

Som annonsert i H1 2023-oppdateringen fra 8. august 2023, har selskapet opplevd lavere biomasseøkning enn forventet i Q3 2023 til dags dato.

Dette indikerer en lavere omsetning i 2. halvår 2023 sammenlignet med hva selskapet forventet.

Årsaken er identifisert som forhøyede vanntemperaturer som de skriver vil bli løst ved å installere ekstra kjølekapasitet planlagt i september 2023.

Mens selskapet har iverksatt tiltak for å dempe årsaken til den reduserte biomasseveksten, har den forventede reduksjonen i inntekter resultert i en estimert reduksjon i kontantstrøm fra driften i 2. halvår 2023 på ca. 30 millioner USD og et estimert brudd på minimumslikviditeten på 15 millioner USD. i løpet av 3. kvartal 2023.

Nøkkeltall første halvår

1H2023 1H2022
Omsetning8,19,7
EBIT-43,7-12,3
EBIT%-542 %-128 %

Tall i 1000 USD

- Som en konsekvens av dette er DNB Markets og Arctic Securities engasjert for å utforske potensielle finansieringsruter i denne forbindelse for å sikre en tilstrekkelig stor kontantbuffer, skriver de.

De største eksisterende aksjonærene representert i styret, inkludert Nordlaks, EW Group og Strawberry, har allerede ifølge selskapet indikert sin fortsatt økonomiske støtte i tilfelle en finansieringsrunde.

Viktige hendelser i første halvdel av 2023 var:

• Omtrent 2100 tonn (levende vekt) brutto biomasseøkning og totalt slaktevolum på 870 tonn HOG for H1 2023.

• Nedgang i inntekter drevet av lavere volum, delvis oppveid av høyere salgsprisoppnåelse.

• Konsekvent premium prisoppnåelse (~12 USD/kg HOG ) på premium fisk (superior, 3 kg+).

• Økning av totalkostnad per kg produsert biomasse sammenlignet med samme periode i 2022.

• Fokus på tunge oppgraderinger av infrastruktur og operasjonelle forbedringer, som krever at fôring og produksjon settes på vent mens arbeidet pågikk.

• Finjustering av konsernets amerikanske Fase 1-anlegg legger grunnlaget for et sikrere produksjonsmiljø og forbedret biomassegevinst som fører til stabil produksjonskapasitet.

• En intern omorganisering i konsernet ble igangsatt i første halvår for å effektivisere organisasjonen og styrke de operasjonelle ressursene.

• Fortsatt fokus på merkevareutvikling for å fremme merkekjennskap og anerkjennelse.

• Fase 2-konstruksjon i USA fokuserer for tiden på design og optimalisering av kvaliteten og kostnadene for prosjektet, og begrenser faktiske kapitalutgifter for prosjektet til et minimum (f.eks. ferdigstillelse av et nytt renseanlegg for avløpsvann).

• Styrket balansen gjennom en rettet emisjon på 595 millioner kroner i mars 2023 og en etterfølgende emisjon på 34 millioner kroner i april 2023 (begge bruttoproveny).

• Forlengelse av gjeldsfasilitetene hos DNB til april 2025

 Amerikanske operasjoner

Selskapet skriver at fra et operativt ståsted var første halvår 2023 preget av fortsatt infrastrukturoppgradering av det amerikanske Fase 1-anlegget for å oppnå stabile driftsforhold for laksen. Arbeidet innebar en full gjennomgang av Bluehouse Infrastructure for å redusere risikoen for sedimentasjon og anoksiske områder gjennom RAS-systemet. Dette er kritisk arbeid for å redusere risikoen for å produsere gasser som historisk sett har økt dødeligheten og påvirket veksten negativt. For eksempel ble alle biofiltre "tilbakestilt" og oppgradert til tiltenkt tilstand.

I tillegg er det gjort organisatoriske endringer, protokollforbedringer og betydelige oppgraderinger av utstyr og automatisering. Over 100 nye kamerainspeksjonspunkter i de tidligere utilgjengelige områdene av RAS har blitt installert for å identifisere og takle potensielle risikoer for slamsedimentering tidlig.

Andre fullførte oppgraderinger inkluderte et nytt vannkjølersystem, ny belysning på tvers av alle systemer for å øke appetitten og redusere tidlig modning, ernæringsendringer for å forbedre filetens farge, og et nytt ozonsystem for forbedret vannklarhet og redusert næringsmengde. .

- På grunn av de pågående infrastrukturforbedringene i løpet av første halvdel av 2023, var fôring og produksjon begrenset, fordi mye av vannfiltreringskapasiteten var offline. Produksjonen ble også negativt påvirket av høyere dødelighet enn normalt. Dette ga relativt lav biomassetilvekst og slaktevolum i perioden.

Danske operasjoner

I september 2021 brøt det ut brann i det danske anlegget. I april 2022 kunngjorde det danske politiet at deres etterforskning av brannen ble avsluttet, og 10. mai 2022 ble konsernet enige om et kontantoppgjør på DKK 180,0m (USD 25,3m).

Konsernet allokerte oppgjørsprovenyet til amerikansk virksomhet og bygging, og konsernet vurderer for tiden sin strategi for sin danske virksomhet.

Konsernet er for tiden i sluttfasen av rivings- og oppryddingsprosessen av stedet, som forventes å være ferdig senere i H2 2023, og gjennomgår for tiden en strategisk gjennomgang av fremtiden til sin danske enhet, skriver de.