Fisk i anlegget til Atlantic Sapphire per Q3 2023
Fisk i anlegget til Atlantic Sapphire per Q3 2023

Sapphire-fisken vokste nesten ikke i Q3

På grunn av temperturproblemer i anlegget vokste nesten ikke biomassen i anlegget til Atlantic Sapphire i Q3. De satser på å være tilbake på sporet nå i fjerdekvartal.

Publisert Sist oppdatert

Som tidligere meldt fikk selskapet problemer med temperaturen i anlegget i løpet av tredjekvartal.

Utfordringer knyttet til temperatur resulterte i tregere vekst og begrenset fôring.

- Dette vil føre til lavere slaktevekter og potensielt høyere prosentandel av nedgraderinger i H2 2023, som igjen vil medføre redusert slaktevolum og inntekter i halvåret, skriver selskapet i en produksjonsoppdatering for Q3.

Mens de i første og andre kvartal har en biomassevekst på mellom 6 og 700 tonn per kvartal, var dette på kun 100 tonn i Q3. Det utgjør kun 5 % vekst av stående biomasse.

Kvartalsmessig utvikling i netto biomassevekst.
Kvartalsmessig utvikling i netto biomassevekst.

Den stående biomassen ved slutten av Q3 2023 var omtrent 2 350 tonn RLW.

Daglig fôring nærmer seg nå 20 tonn.

- Den initielle økningen i temperatur førte til en gradvis reduksjon i vannkvaliteten, da volumet av nytt påfyllsvann (26°C) ble redusert for å minimere kjølebehovet, noe som påvirket evnen til å fôre fisken negativt, skriver de.

 Etter at temperaturproblemet ble løst i oktober 2023, har fôringen økt, drevet av forbedret vannkvalitet.

- Biomassen overvåkes nøye etter temperaturproblemene i Q3 2023, men vi forventer fortsatt en betydelig økning i biomasse og slaktevolum, til tross for at en større del av biomassen nå viser tegn til kjønnsmodning sammenlignet med september.

Nye ekstra kjøleanlegg er installert

Selskapet melder at temperaturene er senket og stabilisert på mål-temperaturnivåer rundt 14°C i saltvannssystemene.

- Den nylig installerte varmeveksleren (for-kjøleren) er nå i full drift og senker inntaksvannet fra 26°C til 14°C, noe som muliggjør distribusjon av store mengder kaldt vann i anlegget og bidrar til temperaturstabilitet.

De sier de nye kjøleanleggene viser seg å være effektive og pålitelige, noe som gjør en investeringsbeslutning i et nytt kjøleanlegg for fase 1 og 2 usannsynlig før fase 2 er online.

Retur til produksjonsmodus i H2

Selskapet sier de forventer å vende tilbake til lignende produksjons-KPI-er som var sett i mai og juni, inkludert veksthastigheter. Man forventer et slaktevolum på rundt 700 tonn i H2 2023

Forventet prisoppnåelse er på ca. 12 USD/kg HOG for premiumfisk.

Forventet gjennomsnittlig prisoppnåelse i Q4 2023 er forventet å være på linje med Q3 2023.

Målsetting om break-even EBITDA for fase 1 neste år

I førte halvår neste år forventes det at stående biomasse skal ha nådd det budsjetterte nivået for fase 1.

Det betyr en betydelig økning i slaktevolumer, støttet av veksthastigheter og dødelighet i tråd med forretningsplanen for fase 1. Dette mener man vil redusere kontantforbruket betydelig.

Selskapet estimerer å nå break-even for EBITDA mot slutten av H1 2024, under forutsetning av at biologisk ytelse vil returnere til samme nivå som i juni 2023.