- Å bevise fase en er essensielt for å kunne starte opp fase 2, sa CFO i Atlantic Sapphire, Karl Øystein Øyehaug under fremleggelsen av Q4-oppdateringen. Bildet er fra byggingen av fase 2 ved anlegget i Miami.

Atlantic Sapphire har reist nær 400 mill. kr

Problemer med kjønnsmodning og dermed dårligere prisoppnåelse har gjort at selskapet trengte mer penger. Derfor utlyste de torsdag en emisjon der målet var å få inn ca. 35 millioner USD, eller ca. 370 mill. kr. Ved midnatt var det klart at pengene var sikret. 

Publisert Sist oppdatert

Selskapet har gjennomgått budsjettinntektene for H1 2024 og ser på den planlagte egenkapitalinnhentingen, sammen med endringer i gjeldsbetingelser, som nødvendig for å sikre tilstrekkelig handlingsrom for å bevise fase 1-operasjonene, skriver de i en Q4-oppdatering torsdag ettermiddag. 

Selskapet hadde annonsert at de skulle ha en livefremleggelse torsdag kl. 17:00, men denne var da børsmeldingen kom 16:30, erstattet av en ferdiginnspilt video. Dermed ble det ikke noe av spørsmålsrunden, og de med spørsmål ble oppfordret å ta direkte kontakt med selskapet.

Presentasjonen kan sees i vinduet under:

Søknadsperioden for den rettede emisjonen starter 29. februar 2024 kl. 16.30 CET og sluttet samme kveld. Da var alle de 35 millionene man ønsket, sikret. 

Følgende personer som ivaretar lederansvar og nærstående har tegnet og blitt tildelt aksjer i den rettede emisjonen:

AS Invest AS, en nærstående til styremedlem André Skarbø, har blitt tildelt aksjer tilsvarende et samlet tegningsbeløp på NOK 4.653.844,80

Karl Øystein Øyehaug, finansdirektør, har blitt tildelt 83.333 aksjer tilsvarende et samlet tegningsbeløp på NOK 99.999,60

Strawberry Equities AS, en nærstående til styreformann Kenneth Jarl Andersen, har blitt tildelt aksjer tilsvarende et samlet tegningsbeløp på NOK 34.547.604

Nordlaks Holding AS, nærstående til nestleder Eirik Welde, har blitt tildelt aksjer til tilsvarende et samlet tegningsbeløp på NOK 52.199.888,40.

CFO Karl Øystein Øyehaug og CEO Johan Andreassen presenterte torsdag driftsoppdatering og at selskapet vil innhente 35 mill USD.

Produksjonsoppdatering

  • Det meldes at temperaturene i påvekstsystemene er stabilisert rundt 14°C etter levering av nye kjølere i september 2023. 
  • – Alle kjølesystemer har prestert i henhold til forventningene de 5 måneder som har gått siden installasjon
  • Batchene som er overført til påveksttanker etter de nye kjøleinstallasjonene viser sterk vekst med ytelse i tråd med forventning eller bedre.
  • Generelle oppdrettsforhold er stabile og støtter god biomassevekst, den totale netto biomasseøkningen i Q4 2023 var ~1100t RLW, med en stående biomasse på ~3050t RLW ved utgangen av 2023
  • Batcher av fisk påvirket av tidligere temperaturproblemer skal slaktes ut i løpet av de kommende månedene, mens andelen superior laks og gjennomsnittlig prisoppnåelse forventes å øke
  • Klart den største delen av biomassetilskuddet i perioden fremover forventes å komme fra batcher som ikke har vært utsatt for temperaturutfordringer.
Fra biofilteret til Atlantic Sapphire Miami.
Yngelkar hos Atlantic Sapphire Miami.
Yngel hos Atlantic Sapphire Miami.
Fra påveksthallene til Atlantic Sapphire Miami.

- Vi hadde aldri siden starten i Miami de temperaturene vi ønsket, men nå har vi det.  Så nå er det tiden inne for å vise hva vi kan, og det ser veldig lovende ut, sier  CEO Johan Andreassen i videoen.

Børsutvikling de siste fem år for Atlantic Sapphire.