Leder av Atlantic Sapphire, Johan Andreassen, kan kan være fornøyd etter at kassen fylles opp med nesten 600 millioner kroner.
Leder av Atlantic Sapphire, Johan Andreassen, kan kan være fornøyd etter at kassen fylles opp med nesten 600 millioner kroner.

Atlantic Sapphire henter over en halv milliard

Pengene skal brukes til å få fase 1 opp på stady-state samt til utbyggingen av fase 2.

Publisert Sist oppdatert

De melder at de har hentet pengene gjennom en rettet emisjon med bruttoproveny på tilsvarende USD 55 millioner – ca. 595 mill kr. av 119 000 000 nye aksjer, til en pris per ny aksje på NOK 5,00.

- Størrelsen på den rettede emisjonen ble økt basert på sterk investoretterspørsel fra det opprinnelig annonserte NOK-ekvivalenten på USD 50 millioner, melder selskapet.

Nettoprovenyet fra den rettede emisjonen vil bli brukt til å gi selskapet tilstrekkelig finansiell armslag, inkludert en buffer for å oppnå fase 1 steady-state produksjon og lønnsomhet.

Eventuell gjenværende kontantbuffer kan benyttes av selskapet for fase 2-utvidelse.

Følgende eksisterende aksjonærer har bidratt:

  • Nordlaks Holding AS ble tildelt 21.611.600 aksjer til et samlet tegningsbeløp på NOK 108.058.000;
  • Strawberry Equities AS ble tildelt 14 047 540 aksjer til et samlet tegningsbeløp på NOK 70 237 700;
  • Blue Future Holding AS, eid av EW Group, (en leverandør av dyregenetikk, ernæring og helseprodukter), ble tildelt 10.000.000 aksjer til Tilbudskursen, til et samlet tegningsbeløp på NOK 50.000.000
  • Joh Johannson Eiendom AS ble tildelt 10.000.000 aksjer til et samlet tegningsbeløp på NOK 50.000.000.

Følgende personer som har lederansvar, og nærstående, har tegnet seg for og blitt tildelt andeler i emisjonen.

i) Andre Skarbø (styremedlem) har blitt tildelt 1.240.000 aksjer tilsvarende et samlet tegningsbeløp på NOK 6.200.000.

ii) Jon Birger Løvik (COO) har blitt tildelt 200.000 aksjer, tilsvarende et samlet tegningsbeløp på NOK 1.000.000;

iii) Svein Taklo (CDIO) har blitt tildelt 50.000 aksjer tilsvarende et samlet tegningsbeløp på NOK 250.000; og

iv) Tone Bjørnov (styremedlem) har blitt tildelt 10.000 aksjer tilsvarende et samlet tegningsbeløp på NOK 50.000.

Etterfølgende tilbud

Styret har også vedtatt en intensjon om å gjennomføre et etterfølgende tilbud av inntil 20.000.000 nye aksjer med bruttoproveny på inntil NOK 100 millioner til kursen rettet mot eksisterende aksjonærer