Atlantic Sapphires anlegg i Miami per februar 2023. Til venstre ser man utbyggingen av fase 2

- Et utfordrende år for Atlantic Sapphire

Styreleder og CEO-for USA- avdelingen til Atlantic Sapphire, Johan A. Andreassen skriver i årsrapporten til selskapet at ikke alt gikk på skinner i 2022.

Publisert Sist oppdatert

- 2022 har vært et utfordrende år for Atlantic Sapphire. Vi ble møtt med uforutsette tilbakeslag, og derfor bommet vi på våre produksjonsmål og økonomiske mål for året, skriver han i rapporten som selskapet slapp torsdag.

Han sier de har refokusert all innsats fra rask vekst til å levere lønnsomhet i fase 1 av Miami-virksomheten først, og fikse problemer som påvirket fisken negativt.

- Denne innsatsen har forbedret fiskevelferden og redusert operasjonell risiko, og legger grunnlaget for god biologisk ytelse i 2023, mener han.

Han lister de viktigste driftsforbedringene i 2022 man har utført:

Styreleder og CEO i Miami-avdelingen Johan E. Andreassen forteller man også har gjort flere forbedringer i 2022, som skal gi uttelling i år og fremover.
  • En fullstendig gjennomgang og "nullstilling" av RAS-systemene, spesielt biofiltrene, for å minimere risikoen for sedimentering og anoksiske områder. Dette inkluderte også installasjon av over 100 nye kamerainspeksjons­punkter for å identifisere og takle potensielle risikoer tidlig
  • Idriftsettelse av et nytt kjølesystem, den såkalte "kjølebanken", som reduserer operasjonell risiko, oppnår betydelige økonomiske besparelser og lar oss opprettholde lavere og mer stabile vanntemperaturer
  • Et nytt ozonsystem som har forbedret vannets klarhet og redusert næringsmengde
  • Endringer i fôret til laksen som har hatt en positiv effekt på filetfargen
  • Endringer i organisasjonsstruktur og protokoller
  • Ytterligere karlys installert på tvers av alle systemer for å øke appetitten og redusere modningen

Andreassen skriver videre at til tross for utfordringer, brakte 2022 også mye positiv utvikling ettersom selskapet fortsetter å modnes.

- Ferskvannssystemene våre yter konsekvent på linje med de beste smoltprodusentene i verden. Fileringslinjen vår ble installert og tatt i bruk, noe som førte til økt kvalitetskontroll, utbytte og kostnadsbesparelser når vi først er i stor skala, skriver han.

Med flere års erfaring med å drive oppdrett, først i Danmark og deretter i USA, forteller selskapet at de har fått kunnskap om kostnadene ved å drifte slike anlegg og Andreassen forteller de har utført mange kostnadsbesparende tiltak.

- Flere er identifisert for 2023. I Atlantic Sapphire er driftskostnadene generelt faste, med fôr som det unntaket. Derfor er suksessen til vår virksomhet basert på å redusere faste kostnader, prisoppnåelse og, viktigst av alt, øke fôringen og dermed produksjonen. Dette vil senke kostnaden per kilo produsert laks, skriver han.

Han trekker også frem at merkevaren «Bluehouse Salmon» har blitt "Friend of the Sea"-sertifisert, og har oppnådd godkjenningsmerket fra Parent Tested Parent Approved (PTPA).

- Etter et år med betydelige tunge løft på operativ side, ser vi forbedringer i nøkkelparametere som vil føre til høyere produktivitet, fiskehelse og produktkvalitet, avslutter han.