Dronebilde av Benchmark Genetics Salten.

Rekordår for Salten Stamfisk

Salten Stamfisk og Benchmark Genetics Salten leverte i fjor over 105 millioner rognkorn til kunder i hele Norge. Stamfiskprodusenten anslår at dette tilsvarer en femtedel av det totale markedet i 2023.

Publisert Sist oppdatert

- Vi har meget gode produksjonsforhold i sjøfasen, i tillegg til et svært avansert avlsprogram gjennom Benchmark Genetics Salten, forteller Salten Aqua i en pressemelding.

Salten Stamfisk oppnådde en viktig milepæl ved utgangen av 2023. Selskapet leverte over 105 millioner rognkorn til lakseoppdrettere langs hele norskekysten. Selv anslår de at leveransen tilsvarer en femtedel av all laks som så dagens lys i fjor.

Jarle Solemdal er adm. dir. i Salten Aqua og daglig leder i Salten Stamfisk AS.

- Vi har hatt en god produksjon i en årrekke, men fjoråret skiller seg klart ut. Vi ser at laks fra Skjerstadfjorden har hatt en viktig rolle for norsk havbruk det siste året, forteller Jarle Solemdal, adm. dir. i Salten Aqua og daglig leder i Salten Stamfisk AS.

Salten Stamfisk har en lisensavtale med rognprodusenten Benchmark Genetics Salten, som har et landanlegg i Sørfold kommune. Rognen fra stamfisken selges til smolt-produsenter i Norge.

Lokalitet i Skjerstadfjorden.
Øyvind Bjørknes er stamfiskkoordinator hos Salten Stamfisk.

Øyvind Bjørknes er stamfiskkoordinator hos Salten Stamfisk og følger laksen fra sjøen til det landbaserte anlegget.

- Min jobb er å forstå hva kunden vår ser etter i en god stamfisk, da uttaket skal planlegges etter kundens behov. I fjor kunne vi skilte med en sterk laks med riktige kvaliteter både på land og i sjø, forteller Bjørknes.

Benchmark Genetics Salten er en del av Benchmark Genetics Norway-konsernet, og eies i dag av Benchmark Genetics Norway AS (75 %) og Salten Stamfisk (25 %). Salten Stamfisk er selv en del av Salten Aqua-gruppen.

Håper på forlengelse av tillatelse

Salten Stamfisk har i dag to tillatelser for lakseproduksjon i sjø. Tillatelsene driftes i dag av Wenberg Fiskeoppdrett og Edelfarm, som også har tilholdssted i Skjerstadfjorden. Tillatelsen utløper desember i år, men Salten Stamfisk har søkt om en forlengelse.

- Vi sendte inn en søknad i fjor på forlengelse av stamfisk-konsesjon. Vi håper selvfølgelig på en tidlig avklaring og innvilgelse, slik at vi kan fortsette den utviklingen vi har hatt, sier Solemdal.

Ultralyd-prøve av stamfisk.

Solemdal understreker videre at sjøproduksjonen har gitt gode forutsetninger for en god stamfisk-produksjon.

- Vi har meget gode produksjonsforhold i sjø, og har tilgang til et svært avansert avlsprogram gjennom Benchmark Genetics Salten. Et lavt lusetrykk og en sterk laks med høy overlevelse i sjø har gitt oss gode forutsetninger når vi har gjort utvelgelsen av stamfisk, utdyper Jarle Solemdal, daglig leder hos Salten Stamfisk.

Videre opplyser Solemdal om at selskapet nylig har investert i to nye sorteringsmaskiner for å kjønnssortere smolt før utsett, for å bedre utvelgelsen av stamfisk ytterligere.