Baring og Thor Hushovd

Hushovd og Ugland investerer i Baring

Baring Group AS (hovedeier i Baring Farsund AS) har nylig gjennomført en vellykket emisjon på 24 millioner kroner. Deltakerne i emisjonen er Ugland Kapital, Thor Hushovd, Bøttger Invest og Nieblok Invest . Selskapets hovedaksjonær er Atlanter Holding. Det skriver selskapet i en pressemelding.

Baring Farsund har tillatelse og godkjenning til å produsere 24 000 tonn postsmolt/matfisk av laks i Farsund kommune.

Baring Group består av selskapene Baring Farsund og Baring Ocean.

Om Baring Farsund:

Baring Farsund AS har som mål å realisere Norges mest bærekraftige produksjonsanlegg for laks.

Ferdig utbygd skal det landbaserte anlegget i Lundevågen i Farsund produsere 24 000 tonn laks.

Planlagt byggestart er i 2023, med produksjonsstart i 2025.

Baring Farsund AS er 100% eid av Baring Farsund Holding AS. Baring Group AS er hovedaksjonær i Baring Farsund Holding AS.

Bygge i år

Planen for Baring Farsund er å starte bygging av første byggetrinn i løpet av 2023. Første byggetrinn består av en årlig produksjon på ca. 5.000 tonn stor postsmolt for salg.

- Baring Ocean har store planer for offshore oppdrett av laks. Selskapet har i lengere tid holdt på med utvikling av et nytt spennende konsept. Provenyet fra emisjonen skal blant annet benyttes til finansiering av prosjektene frem mot igangsetting av byggestart i Farsund og videre utvikling av offshore oppdrettskonsept.

Baring Farsund

Verdens første BREEAM-NOR

Barings ambisjon er å bygge verdens første BREEAM-NOR sertifiserte landbaserte oppdrettsanlegg.

- Dette kombinert med gjenbruk av eksisterende næringstomt i Farsund, nærhet til markedet både for postsmolt og matfisk, kun grønn energi inkl betydelig andel solkraft, er med på å understreke Barings sterke posisjon til å bli en ledende produsent av bærekraftig mat i Norge, skriver de.

- Engasjerte investorer

- Laksenæringen er en spennende og fremtidsrettet næring jeg har veldig tro på. Jeg ser et stort vekstpotensial i produksjon av laks, både på land og til havs. Teamet i Baring Group har en veldig kompetent og allsidig bakgrunn. For meg så er det jo ekstra gøy at dette skjer på Sørlandet, sier Thor Hushovd i meldingen.

- Vi ser stadig etter nye bein å stå på, og akvakulturbransjen er en fremtidsrettet og spennende næring vi ønsker å ta langsiktig del i. Laks er noe verden alltid har behov for og vi ser et stort potensial her. Kompetansen til Baring organisasjonen og beliggenheten til prosjektet var utslagsgivende for vår investering, sier Knut N. T. Ugland i Ugland Kapital AS.