Før kommunestyremøtet var det tid til å inspisere tomten. Fra venstre: Birgitte Sørheim, markedsdirektør laks Benchmark, Jan-Emil Johannesen, leder av forretningsområdet genetikk i Benchmark, og Rudi Ripman Seim, produksjonsdirektør Norge og global fiskehelse i Benchmark Genetics.
Før kommunestyremøtet var det tid til å inspisere tomten. Fra venstre: Birgitte Sørheim, markedsdirektør laks Benchmark, Jan-Emil Johannesen, leder av forretningsområdet genetikk i Benchmark, og Rudi Ripman Seim, produksjonsdirektør Norge og global fiskehelse i Benchmark Genetics.

Sterkt behov for mer rogn:
Sikrer seg tomt for mulig landbasert stamfiskanlegg

Benchmark har signert en opsjon for tomt i Ulvik for en mulig produksjonsutvidelse i Sør-Norge.

Publisert Sist oppdatert

Benchmark Genetics Norway AS melder de har signert en opsjonsavtale for en tomt til et potensielt nytt landbasert stamfisk- og rognanlegg i Osa i Ulvik Herad.

- Sterk etterspørsel i markedet nasjonalt og internasjonalt, samt behovet for en langsiktig planlegging av rognforsyning i Norge ligger til grunn i avgjørelsen, skriver de.

Tomten beskrives som fint plassert i Osa innerst i Hardangerfjorden med nær tilknytning til kommunesenteret i Ulvik.

- Etter en omfattende prosess med vurdering av flere alternativer, falt valget til slutt på Osa grunnet de særskilte naturgitte forutsetningene, som høy tilgang på godt vann. At kommunestyret også har vært særlig imøtekommende i prosessen, medførte at pendelen til slutt gikk i Ulvik sin favør, skriver selskapet.

Tilsvarende som i Salten

Det landbaserte stamfisk- og rognanlegget som Benchmark Genetics Norway har bygget og drifter i Sørfold kommune.
Det landbaserte stamfisk- og rognanlegget som Benchmark Genetics Norway har bygget og drifter i Sørfold kommune.

Benchmark Genetics har siden 2019 hatt en tilsvarende produksjon i Sørfold kommune i Nordland gjennom selskapet Benchmark Genetics Salten AS. Her er selskapet en betydelig arbeidsgiver med 30 heltids- og kompetansearbeidsplasser tilknyttet anlegget.

- Et lukket landbasert anlegg er også bra for miljøet i form av ingen rømmingsrisiko, ingen lus eller smitte som kan påvirke villaksen, og rensing av avløpsvannet slik at avføring og fôrrester ikke blir tilbakeført fjorden, påpeker de.

Avlskjernen lokalisert bare få timer unna

Benchmark driver det norske avlsprogrammet SalmoBreed, som har avlskjernen i Lønningdal i Bjørnafjorden Kommune, bare 2,5 times kjøring fra Osa.

- Det er basert på stamfisk som ble hentet fra flere elver på Vestlandet, herunder Vosso, og har gjennomgått betydelig genetisk fremgang på ulike egenskaper i løpet av de 13 generasjonene som SalmoBreed-stammen har vært i avl.

- Nærheten til regionsenteret Voss er en annen fordel med tomten i Osa, både for arbeidskraft, leverandørindustri og muligheter for å levere slam fra produksjonen til biogassanlegget som er under oppbygging, heter det videre.

Benytte erfaring fra Island

Rudi Ripman Seim, som er leder for produksjonen i Norge og global fiskehelse, har ansvar for prosjektet og har i lengre tid vært i dialog med Ulvik Herad om den aktuelle tomten som er svært god egnet til prosjektet.

- Her er grunnen spekket med vann fra biosikre kilder som vi kan hente opp til fisken i anlegget hele året. Dette har vi veldig god erfaring med fra produksjonen vår på Island hvor vi også benytter grunnvann som aldri har vært i kontakt med annen fisk, sier Rudi Ripman Seim.

Forsiktig tidsoptimist

I tiden fremover vil Benchmark Genetics prioritere arbeidet med å innhente tillatelser fra myndighetene til å etablere produksjonsanlegget.

Administrerende direktør for Benchmark Genetics Norway AS, og leder av Benchmark’ genetikkdivisjon, Jan-Emil Johannessen er forsiktig optimist med hensyn til den videre prosessen.

- Erfaringsmessig kan slike prosesser ta veldig lang tid, men det faktum at det er underskudd på denne type rogn i Norge og at det allerede foreligger et vannuttak på tomten gjør at vi håper at prosessen kan gå noe fortere, sier han.

Ordføreren ønsker en utbygging velkommen

Etter et enstemmig vedtak i kommunestyremøtet 14. desember, ble opsjonsavtalen signert at Jan-Emil Johannessen, leder av forretningsområdet genetikk i Benchmark (til venstre) og ordfører i Ulvik Herad, Hans Petter Thorbjørnsen
Etter et enstemmig vedtak i kommunestyremøtet 14. desember, ble opsjonsavtalen signert at Jan-Emil Johannessen, leder av forretningsområdet genetikk i Benchmark (til venstre) og ordfører i Ulvik Herad, Hans Petter Thorbjørnsen

Ordfører Hans Petter Thorbjørnsen er glad for at et viktig steg i prosjektet nå er tatt.

- En etablering som dette kan bety svært mye for Ulvik. Nye arbeidsplasser, innbyggere og større bredde i næringslivet lokalt, er viktig for framtiden. Samtidig er det avgjørende for oss at ny aktivitet er forsvarlig på alle vis, både økonomisk og i forhold til natur og miljø. Benchmark Genetics er et solid selskap med høy kompetanse på sine områder, og vi har så langt hatt et svært godt og konstruktivt samarbeid med dem. Vi ønsker dem velkommen til Osa og Ulvik, og ser fram til det videre samarbeidet, sier ordføreren i Ulvik i pressemeldingen.