Driftsleder Trond Arne Myrvoll og teamleder Lotte Solli Lien legger rognen skånsomt over i klekkebakkene, hvor selve klekkingen vil skje i desember.
Driftsleder Trond Arne Myrvoll og teamleder Lotte Solli Lien legger rognen skånsomt over i klekkebakkene, hvor selve klekkingen vil skje i desember.

Nå er den første rognen i produksjon til Gigante Salmon

Det landbaserte oppdrettsselskapet melder at den første rognen som skal leveres til anlegget deres i Rødøy ligger nå til klekking hos Grytåga Settefisk AS.

Publisert Sist oppdatert

8. november ble det levert øyerogn fra Benchmark Genetics Salten, og nå ligger den i klekkeriet i Grytåga i Vefsn kommune. Selve klekkingen vil skje i løpet av desember, og med det neste fase for yngelen som neste høst er ferdig smoltifisert, og klar for Gigante Salmon Rødøy AS.

- Dette er en stor milepæl i prosjektet, nå produseres smolten samtidig som utbyggingen på Lille Indre Rosøy ferdigstilles, forteller CEO Helge E. W. Albertsen i en pressemelding.

- Er i en sterk, finansiell posisjon

Godt lagarbeid må til når leveringen med øyerogn fra Benchmark Genetics Salten kommer til Grytåga. F.v. tekniker Yonas Iversen, daglig leder Ronny Slåtterøy og teamleder Lotte Solli Lien.
Godt lagarbeid må til når leveringen med øyerogn fra Benchmark Genetics Salten kommer til Grytåga. F.v. tekniker Yonas Iversen, daglig leder Ronny Slåtterøy og teamleder Lotte Solli Lien.

Gigante Salmon AS har i dag publisert tallene for 3. kvartal, og rapporten kan leses i sin helhet her:

Dette er hovedpunktene fra Q3 2022:

  • Prosjektet følger vedtatte framdriftsplaner, og er innenfor vedtatte kostnadsrammer.
  • Sprengningsarbeidet startet opp igjen i september. Tyngre anleggsarbeider, herunder sprengning, skal være ferdigstilt innen 28. februar 2023.
  • Arbeidet med å etablere sjøfyllingen i nordøst pågår, og er forventet ferdig i løpet av 1. kvartal 2023.
  • Kontrakter signert: Landfôringsanlegg (Aquagroup), fôrleverandør (Skretting), inntakspumper (Xylem).
  • Ilandføring av sjøkabel forventes avklart i Q4 Gigante Salmon er i en utbyggingsfase, og salgsinntektene i kvartalet tilsvarer fjoråret, 0 MNOK. Driftsresultatet for perioden ble –0,6 MNOK.

- Gigante Salmon er i en sterk, finansiell posisjon, med innvilget langsiktig finansiering både for utbyggings- og driftsfase, inkludert en arbeidskapital for oppbygging av biomasse på 140 MNOK. Vi er tilfredse med at investeringen og framdriften i Gigante Salmon Rødøy går i henhold til planen, og forventer fortsatt første utsett av smolt høsten 2023, sier CFO Rune Johansen i Gigante Salmon AS.

Oppmerksomheten i selskapet er nå rettet mot de siste detaljene i prosjekteringsarbeidet, samt å inngå kontrakter for å sikre forutsigbarhet videre i prosjektet. Resultateffekt av medhold i Skatteklagenemnda: Gigante Salmon AS fikk 30. august medhold i Skatteklagenemnda for et forhold som går tilbake til inntektsåret 2009.

Gigante Salmon får tilbakebetalt skatt med renter betalt for skatteoppgjøret 2013, med 2 576 801 kroner og for skatteoppgjøret 2014 med 55 193 kroner til sammen 2 631 994 kroner.

I tillegg har selskapet fått økt sitt framførbare underskudd med 11 133 003 kroner. Dette gir en resultateffekt på 2, 449.261 kroner. Samlet er selskapets resultat økt med 5 millioner kroner.

Netto resultat i perioden ble +5,6 millioner kroner.

Se bildegalleri under.

Skånsomt pakket øyerogn fra Benchmark Genetics Salten, klar for neste trinn i
syklusen: Klekkeriet hos Grytåga Settefisk AS. Foto: Gigante Salmon.
8. november ble det levert øyerogn fra Benchmark Genetics Salten, og nå ligger den i klekkeriet i Grytåga i Vefsn kommune. Selve klekkingen vil skje i løpet av desember, og med det neste fase for yngelen som neste høst er ferdig smoltifisert, og klar for Gigante Salmon Rødøy AS. Alle foto: Gigante Salmon
De små lakseøynene er allerede godt synlig, derav navnet øyerogn. Foto: Gigante Salmon.
8. november ble det levert øyerogn fra Benchmark Genetics Salten, og nå ligger den i klekkeriet i Grytåga i Vefsn kommune. Selve klekkingen vil skje i løpet av desember, og med det neste fase for yngelen som neste høst er ferdig smoltifisert, og klar for Gigante Salmon Rødøy AS. Alle foto: Gigante Salmon
Illustrasjon av anlegget på Lille Indre Rosøy, i Rødøy kommune. Foto: Gigante Salmon
8. november ble det levert øyerogn fra Benchmark Genetics Salten, og nå ligger den i klekkeriet i Grytåga i Vefsn kommune. Selve klekkingen vil skje i løpet av desember, og med det neste fase for yngelen som neste høst er ferdig smoltifisert, og klar for Gigante Salmon Rødøy AS. Alle foto: Gigante Salmon
CFO Rune Johansen. Foto: Gigante Salmon
8. november ble det levert øyerogn fra Benchmark Genetics Salten, og nå ligger den i klekkeriet i Grytåga i Vefsn kommune. Selve klekkingen vil skje i løpet av desember, og med det neste fase for yngelen som neste høst er ferdig smoltifisert, og klar for Gigante Salmon Rødøy AS. Alle foto: Gigante Salmon
CEO Helge E. W. Albertsen. Foto: Gigante Salmon
8. november ble det levert øyerogn fra Benchmark Genetics Salten, og nå ligger den i klekkeriet i Grytåga i Vefsn kommune. Selve klekkingen vil skje i løpet av desember, og med det neste fase for yngelen som neste høst er ferdig smoltifisert, og klar for Gigante Salmon Rødøy AS. Alle foto: Gigante Salmon