Ved strandlinjen kan man se rørene brukt til levering, samt rørene for uttak og inntak av vann.

BioFish rigger seg for vekst

Selskapet skal nå sette inn sitt åttende egendesignede RAS-system og har redusert leveringstiden på smolt fra 16 timer til 2.

Publisert Sist oppdatert

I hjertet av Tørvikbygd i Kvam kommune, Hardanger, finner man BioFish, et børsnotert selskap som spesialiserer seg på postsmoltproduksjon. Selskapets base ligger på toppen av en bakke i et tidligere gårdsbruk. Ved andre øyekast ser man også flere betongbygg nedover bakken mot strandlinjen, noen ferdigbygde og andre under konstruksjon. Dette arrangementet er imidlertid ikke tilfeldig, det er en del av BioFish sin strategi for å frakte fisken mellom ulike vekstanlegg ved hjelp av gravitasjon.

Dette systemet tillater fisken å gli mer uanstrengt nedover til ønsket destinasjon med begrenset bruk av pumper, som er den mer tradisjonelle metoden. Denne skånsomme tilnærmingen har vist seg å være gunstig for fisken og har mange fordeler.

Sigmund Brakedal, en aktør fra Bømlo med 30 års erfaring innen landbasert oppdrett, er produksjonssjef i selskapet. Han forteller stolt om forbedringene de har sett med den nye metoden. 

- Tidligere da vi pumpet smolten, tok en levering mellom 15 og 16 timer. Med de nye leveringsrørene tar det bare 2 timer. Blant mange andre parametere som tidseffektivitet og energiforbruk er dette også mye mer skånsomt for fisken, sier Brakedal til LandbasedAQ.

BioFish har i løpet av den siste tiden gjort store fremskritt på utbyggingen av anlegget.

Store volum

I postsmoltavdelingene ruver tre separate kar på 1700 kbm og 18 m i diameter, her kan det produseres inntil 120 tonn pr kar. Det første karet ble bygget for fire år siden, mens de to andre ble ferdigstilt for rundt halvannet år siden. I bunnen av karet er en konstruksjon som kan minne om en propp. Når denne dras opp renner fisken skånsomt inn i leveringsrørene som kan justere farten med bruk av vann.

I september ble det gjennomført en levering på 250 tonn postsmolt av laks. BioFish begynte med smolt som veide 90 gram og produserte dem opp til 500 gram. De brukte da alle tre karene til produksjon og gjennomførte leveringen på tre netter totalt. Selv om det bare tar to timer å tømme hvert kar, spredte de leveransen utover tre netter på grunn av kapasiteten til brønnbåten.

Video fra BioFish

Filmet av Magnus Johan Marøy

For inntak og utløp av vann har selskapet to lange rør, hvor inntaksrøret ligger halvannen kilometer ut i fjorden på 70 meters dyp, mens avløpsrøret ligger til en kilometer og på 35 meters dyp. RAS- graden er på 99,5% hvor selskapet bruker ozon til å desinfisere.

- Det krever mye energi å bruke ozon, men det er veldig effektivt, noe som er det viktigste, forteller Lena Hovda Aas.

BioFish jobber nå med å få stor kapasitet i alle ledd, fra yngel til postsmolt.

"Hjemmesnekret" RAS

Noe av det arbeiderne mener gjør BioFish unikt, er RAS-systemet. Systemet er designet av ingen andre enn daglig leder selv og blir sett på som et av nøkkelelementene i hvordan selskapet skal lykkes med vekstplanene sine.

- Det som skiller oss fra andre selskaper er at vi implementerer RAS på kar-nivå som gjør at vi har god biosikkerhet og klart vann, sier Skulstad.

Klikk på bildet under for å lese hele reportasjen i siste utgave av LandbasedAQ (nr 3 2023):