BioFish holder til Tørvikbygd i Kvam kommune, Hardanger.

Slik gikk det med BioFish i første kvartal

206 tonn smolt levert og 17 millioner kroner i inntekter ble fasiten for selskapet da årets tre første måneder var avsluttet. 

Publisert

I en tilsvarende periode i 2023 leverte selskapet 275 tonn, som da genererte NOK 20,1 millioner i inntekter.

EBIT endte på minus 2,3 mil. kr (minus 4,4 i Q1 2023).

BioFish forteller i en børsmelding at etterspørselen etter smolt og post-smolt er fortsatt sterk, og at de forventer å øke produksjonen i 2024, og videre i 2025.

Selskapet beskriver at produksjonsprosessen inkluderer bruk av sjøvann i kombinasjon med ferskvann, for å forberede smolten for havet, med temperaturer som gjenspeiler det naturlige miljøet til villaks i tidlig fase av produksjonen. 

Etter utvidelsen av RAS-anlegget forventer selskapet å øke produksjonen til 800-900 tonn i 2024, og ytterligere i 2025.

Ingen leveranse i Q2

Selskapet legger skriver også at de har ingen planlagte smoltleveranser for andre kvartal i 2024, og at neste leveranse blir i andre halvdel av 2024 på nye kontraktsvilkår.

Se reportasjen fra da LandbasedAQ besøkte BioFish sine fasiliteter:

- Som en naturlig konsekvens av økt aktivitetsnivå har personalkostnader og andre driftskostnader økt fra år til år. Til tross for dette har driftsresultatet forbedret seg fra negativt 4,4 millioner kroner i første kvartal 2023 til negativt 2,3 millioner kroner i første kvartal 2024, uttaler selskapet.

I løpet av kvartalet fullførte selskapet en refinansieringsavtale som inkluderte en ny revolverende kredittfasilitet på 33 millioner kroner og en forlengelse av varigheten på sin eksisterende lån (51 millioner kroner) til 31. januar 2027.

- Bransjetrender indikerer økt vilje blant lakseoppdrettere til å investere i robust, høykvalitets smolt og post-smolt for å forbedre fiskehelsen, redusere kostnader og takle de biologiske utfordringene i sjøfasen av lakseoppdrettet. Det er vår faste overbevisning at god biologi tilsvarer god økonomi, sier administrerende direktør  Sondre Hagerup Johnsrud.