BioFish bygger fortløpende ut.

Kapasitetsutvidelsesplan er ferdigstilt

Etter den nye egenkapitalinnhentingen på NOK 74,5 millioner i første kvartal 2023, kan BioFish kunngjøre at en viktig fase av utvidelsesplanen for produksjonskapasitet er fullført.

Publisert Sist oppdatert

I en børsmelding fra selskapet skriver de at de viktigste elementene som er installert og i bruk er:

  • et nytt RAS-anlegg
  • et nytt sjøvannsutløpsrør
  • et nytt automatisk vannovervåkingssystem
  • et nytt karaktersystem
  • tankbasert videoovervåkingssystem

- Kunngjøringen ovenfor er et viktig sprang i Biofish sin plan om å utnytte akvakulturlisensen gradvis fullt ut for produksjon av inntil 5 millioner smolt og utslippstillatelsen inntil 2200 tonn, skriver selskapet.

De nye fasilitetene er allerede i bruk med fisk i forskjellige størrelser i karene fra september/oktober 2023.

- Dette for å bygge opp biomasse for fremtidige planlagte leveranser. Kostnaden for de ovennevnte arbeidene er stort sett som angitt under den nye aksjeinnhentingsprosessen i første kvartal. Det resterende provenyet brukes til å styrke arbeidskapitalen, generelle vedlikeholdsformål og byggebiomasse.