Driva Aquaculture's søknad om landbasert anlegg i Oppdal (illustrasjon) ble sendt i 2020.
Driva Aquaculture's søknad om landbasert anlegg i Oppdal (illustrasjon) ble sendt i 2020.

NFD om Driva-saken: Mattilsynet må behandle saken på nytt

To år etter at klagen ble sendt inn, har Nærings- og fiskeridepartementet opphevet avvisningsvedtaket. Mattilsynet må behandle saken på nytt.

Publisert Sist oppdatert

Det var lokalavisen OPP som omtalte saken først.

Utfordringen i saken er at anlegget skal ligge ved en nasjonal lakseelv og dermed beskyttes mot slike utbygginger av en egen forskrift.

Mattilsynet valgte med dette som grunnlag å avslå søknaden, noe Driva valgte å klage på. Etter å igjen ha avvist klagen til Driva Aquaculture ble saken klaget inn til Nærings- og fiskeridepartementet for drøyt to år siden. 

Spørsmålet var da om NFD kom til å gjøre om på Mattilsynets vedtak. Mattilsynet har tidligere uttalt at dette vil ha stor betydning for fremtidige saker.

- Mattilsynet har nå flere tilsvarende saker til behandling, der klagesaken vil ha betydning for vår praksis fremover, skrev Mattilsynet i en mail til NFD i mai i fjor.

- Et av flere utfall

Daglig leder i Driva Aquaculture Olav Skjøtskift forteller at de er tilfreds med utfallet.

- Denne søknaden har vi jobbet med siden januar 2020 så vi ser frem til å snart få fremgang på prosjektet. Vi smører oss med litt mer tålmodighet og så forventer vi at Mattilsynet vil behandle saken raskt med tanke på den veldig lange saksbehandlingen vi har opplevd til nå, sier Skjøtskift til LandbasedAQ.

- Det positive her er at vedtaket har prinsipiell betydning for forvaltningsområdet til Mattilsynet og vil være med på å sette rammevilkårene for fremtidige søknadsprosesser, sier Skjøtskift avslutningsvis.