EcoFichCircle har hatt god tilvekst på fisken de produserer i pilot-anlegget på Lista.
EcoFichCircle har hatt god tilvekst på fisken de produserer i pilot-anlegget på Lista.

Fisken har vokst fra 100 gram til ett kilo på fire måneder

EcoFishCircle (EFC) i Farsund melder om god vekst og lite dødelighet på fisken de produserer i deres pilotanlegg på Hausvik på Lista. Samtidig jobber selskapet med planer for matfiskanlegget deres. 

Publisert Sist oppdatert

Smiljana Divjak tok i august 2023 over som administrerende direktør for EcoFishCircle og Gas 2 Feed. 

Hun opplyser til LandbasedAQ at EcoFishCircle (EFC) er et teknologiselskap som utvikler egne teknologiløsninger for landbasert oppdrett av matfisk. 

Smiljana Divjak CEO i EcoFishCircle er glad for utviklingen fisken har hatt i pilotanlegget.
Smiljana Divjak CEO i EcoFishCircle er glad for utviklingen fisken har hatt i pilotanlegget.

- EFC vil etablere en ny type landbasert lakseoppdrett basert på egne løsninger. Vårt landbaserte anlegg vil bestå av selvstendige tankenheter tilkoblet slamhåndtering og CO2-fangst. All gjenvinning av vann er isolert til hver enkelt tank, slik at man får stabil vannkvalitet, reduserte utslipp og unngår krysskontaminering til resten av oppdrettsanlegget, sier Divjak. 

Lav dødelighet

Selskapet har satt inn deres andre batch med fisk i pilottanken på Hausvik industriområde ytterst i Rosfjorden, og fisken har vokst fra 100 gram til 1 kg på fire måneder. 

- Fisken ble satt ut den 22.08.2023, og erfaringene fra vår testtank på Hausvik viser at vi har god kontroll på fisken og fiskehelsen. Vi har bevist lav dødelighet og forbedret fiskehelse. Med lukkede anlegg unngår vi også lakselus, sykdommer og utfordringer knyttet til fôrspill og andre ressurser på avveie. Dette gir en sterk reduksjon av miljøpåvirkningen fra oppdrettsanlegget, og minimal håndtering av selve fisken, opplyser Divjak til LandbasedAQ. 

Hun påpeker at vannkvalitet og systemytelse har vært solid og stabil, og den første produksjonssyklusen på Hausvik var en stor suksess. 

- Den første batchen med smolt som vi satte inn vokste fra 160 gram til rundt fire kilo på ni måneder, som er 10–15 prosent raskere enn normal vekstkurve i sjøbaserte anlegg. Dødeligheten endte på 1,6 prosent, mot nesten 20 prosent i åpne anlegg i sjøen. Samtidig ble 95 prosent av fisken solgt i markedet som superior HOG

- Hva er selskapets mål for 2024? og veien videre? 

Laks produsert ved EFC sitt test-anlegg.
Laks produsert ved EFC sitt test-anlegg.

- Vi ønsker å bygge en fullskala tank (20 m i diameter) på Hausvik for å oppskalere teknologien. Tanken vil representere m-RAS system som vil bli solgt til både Lista prosjektet og andre potensielle kunder. Videre utbygging av en fullskala tank med 120 tonn per år forventes ferdig i Q4 2024.

Divjak sier de er svært fornøyde med resultater og teknologiutviklingen så langt. 

- Vi har mange spennende planer på R&D fronten som vi vil inkludere i fullskalatanken, sier hun. 

Har fått godkjenning for matfiskanlegg

Parallelt med byggingen av 20 meter tanken på Hausvik vil selskapet jobbe med prosjektering og planlegging av deres planlagte fullskala matfiskanlegg på Lista. 

- Hvis alt går etter planen, vil vi påbegynne byggetrinn 1 i slutten av 2026, og planlagt årsproduksjon er 6000 tonn matfisk, opplyser hun. 

Det planlagte landbaserte oppdrettsanlegget vil bestå av 26 selvstendige m-RAS-moduler, med tilhørende smoltproduksjon og slakteri. 

- På Hausvik blir de nyutviklede konseptene våre verifisert, mens Lista vil demonstrere det komplette sirkulære oppdrettskonseptet i kommersiell skala, opplyser Divjak.

Lista-prosjektet er lokalisert i nærheten av Lista Lufthavn, og skal drives av Lista Laks AS, som er et datterselskap av EFC. 

- Prosjektet er vårt første i kommersiell størrelse, med demonstrering av vår sirkulære prosess, med landbasert oppdrett, karbonfangst og proteinproduksjon. 

Dette skjer i samarbeid med deres søsterselskap Gas2Feed, samtidig som slammet vil benyttes til biogassproduksjon i samarbeid med Vireo Biogas. 

- I november mottok vi godkjenning fra Mattilsynet for en årlig produksjon på 6000 tonn matfisk på Lista, og NVE vedtok at uttak av ferskt vann til anlegget ikke krever tillatelse. Statsforvalteren i Agder opplever presset bemanningskapasitet og har pr. dags dato ikke ferdigbehandlet utslippstillatelse. Vi forventer svar i løpet av januar 2024, sier Divjak. 

Lavere  CO2 avtrykk

EcoFishCircle jobber også med å utvikle en teknologi der en tar ut CO2 som fisken produserer, og omgjør dette til protein som tilsettes fôret fisken skal spise. For tiden er 30 % av fôret "resirkulert" fôr. Oppløste salter skal brukes i mikroalgeproduksjon.

Dette arbeidet utfører de sammen med søsterselskapet Gas2Feed (G2F) – som er et biotech selskap som utvikler egen teknologi for mikrobiell proteinproduksjon basert på vann, strøm og mikroorganismer.

- I produksjonen av fisken fanges CO2 fra fiskens respirasjon, sendes til bioreaktoren til G2F og resirkuleres tilbake gjennom fiskefôret. På denne måten elimineres CO2-utslipp fra oppdrettsanlegget. G2F vil målrettet adressere et stadig voksende fôrmarked innen akvakultur som sitt første markedssegment, opplyser hun. 

EcoFishCircle planlegger å bruke teknologien fra deres pilot til deres planlagte matfiskanlegg på Lista.
EcoFishCircle planlegger å bruke teknologien fra deres pilot til deres planlagte matfiskanlegg på Lista.

Ved å omdanne CO2 til proteiner som kan brukes i fiskefôret, blir den totale karbonbesparelsen 2,2 kg CO2 pr. kg rund fisk, sammenlignet med protein fra soyaproduksjon. 

- Vår LCA viser at fisken fra våre anlegg har 48 prosent lavere CO2 avtrykk sammenlignet med tradisjonelt lakseoppdrett. Proteinet vårt har hele 89 prosent lavere utslipp sammenlignet med soya, bemerker Divjak. 

Klare mål

Totalt er de 13 ansatte som jobber med de ulike prosjektene Lista Laks, Hausvik og Gas2Feed teknologiutviklingen.

Divjak har hatt rollen som CFO i selskapene de siste 2,5 årene, og har erfaring fra industri og consulting før hun startet i EFC/G2F, samtidig som hun har jobbet mange år i SR-Bank, Deloitte og industrien.

- Hvordan har det vært å ta over sjefsrollen?

- Det har vært et større ansvar, men jeg er takknemlig for tilliten jeg har fått av styret i begge selskapene. Vi har veldig klare mål hvor vi skal og hva som skal til for å lykkes med både oppdrett og protein, avslutter hun. 

Slik tenker man seg det fremtidige matfiskanlegget på Lista skal se ut.
Slik tenker man seg det fremtidige matfiskanlegget på Lista skal se ut.