Rune Sandvik leder Erko Settefisk til et bra år i 2022.

Nest beste år for Erko Settefisk

Det ble et bra år for det Stord-baserte postsmoltselskapet. Men rammebetingelsene setter foreløpig stopper for nyinvesteringer.

Publisert Sist oppdatert

Selskapet fikk nemlig et årsresultat på 6,9 millioner kroner, som er det nest beste i de 8 årene siden de startet for fullt i 2015.

Bare 2019-tallene er bedre. Tallene kommer også etter to magrere år med kun 3-4 hundre tusen i resultat.

Erko Smolt er 100 % eid av Hauglandgruppen leverer sin smolt til søstervirksomheten Erko Seafood AS sine oppdrettsanlegg i Vestland.

Erko Settefisk

Tall i millioner kroner 2022 2021
Omsetning12173
Driftsresultat113
Driftsmargin9 %4 %
Res.f.skatt91
EK-andel %50 %48 %

Nøkkeltall for 2022 og 2021

Erko Settefisk sitt anlegg på Sagvåg på Bømlo i Stord kommune i Vestland produserer over 5 millioner postsmolt per år i et moderne RAS-anlegg.

Anlegget består av tre separate moduler, hvor en modul kjører rent ferskvann, mens to benytter brakkvann.

Inntaksvannet for ferskvann til anlegget er overflatevann fra en nærliggende innsjø.

Selskapet hadde i 2022 18 ansatte, hvorav 8 var kvinner.

Daglig leder i Erko Settefisk Rune Sandvik sier i en kommentar at produksjonen går bedre med flinke folk i alle posisjoner.

- Og vi optimaliserer etter beste evne, og det viser igjen på resultatet.

Han legger imidlertid til at all nyinvestering er lagt vekk.

- Rammebetingelsene er ikke på plass for oss heller, dessverre. Vi håper på en teknologiordning i nær fremtid som kan gi oss mulighet til vekst i det som har vært nedtrekk i produksjon i PO3 og PO4, sier Sandvik.

Erko Settefisk
Erko Settefisk
Erko Settefisk
Erko Settefisk
Erko Settefisk
Erko Settefisk
Erko Settefisk
Erko Settefisk
Erko Settefisk
Erko Settefisk
Erko Settefisk
Erko Settefisk
Erko Settefisk