Illustrasjon av Smart Salmon sitt kommende anlegg i Frankrike.

Har sendt inn søknad om landbasert matfiskanlegg

Det norske selskapet Smart Salmon har etter flere års forberedelser, sendt inn søknad om bygging av et landbasert lakseoppdrett i Frankrike.

Publisert Sist oppdatert

Smart Salmon forteller på sine hjemmesider at de har søkt om en tillatelse på et anlegg som skal kunne produserer 8000 tonn basert på Aqua Maof -teknologi.

- Aqua Maof sammen med blant andre Alde Aqua, Cesia, har vært av største betydning i søknadsprosessen. Søknaden, som inneholder en ICPE-del og en konstruksjonsdel, inkluderer mer enn 1000 sider i tillegg til detaljerte 3D-modeller av alle deler av det planlagte anlegget, forteller de.

Smart Salmon sier videre de planlegger å produsere fisken fra egg til forbrukervennlige pakker med fersk filet.

Søknadspapirene består av over 1000 sider med dokumentasjon, og ble nylig innlevert.

- Smart Salmon er spent på planene for lakseproduksjon i Frankrike, men vi anerkjenner en viss motstand mot dem. Vi respekterer motstandernes synspunkter, men vi tror at mesteparten av opposisjonen skyldes unøyaktig informasjon, selv om Smart Salmon har hatt et sterkt fokus på å informere publikum og alle interessenter. Vårt anlegg vil produsere noen av de mest miljøvennlige dyreproteinene i verden, og dette støttes av vår ESG-rapport som ble utgitt tidligere denne uken, skriver de.

Smart Salmon

Sprunget ut fra brødrene Stig, Ole & Petter Bakke, og deres engasjement innenfor tradisjonelt fiskeoppdrett i Bremanger.

Har inngått partnerskap med Aqua Maof med planer om å bygge landbasert anlegg i Bremanger i Norge og i Frankrike

I Bremanger har de kjøpt en tomt på 45 000 kvm i Smørhamn, hvor de har fått matfisktillatelse. Prosjektet skal bygges i to stadier, med tillatelser for totalt 7 500 tonn årlig produksjon.

Fase én er et 2 500 tonn postsmolt-anlegg med bygging som startet høsten 2021.

Fase to er et anlegg på 5000 tonn med en fleksibel løsning for å produsere både postsmolt og matfisk av laks.

Behandlingstiden for slike søknader i Frankrike er 9-12 måneder. Smart Salmon forteller at de og deres partnere har fått betydelig kompetanse angående byråkrati, kultur og muligheter i Frankrike under søknadsprosessen.

- I tiden fremover vil vi overvåke fremdriften i vår første søknad i tillegg til å vurdere andre lokasjoner i Frankrike for å søke om flere tillatelser, skriver de.

Samarbeide med SmøgenLax AB

Før helgen kunngjorde de også at SmøgenLax AB har blitt en medeier i Smart Salmon France Holding AS.

- Partene har hatt et godt forhold i mange år, og gjør nå dette til et formelt rammeverk. SmøgenLax har omfattende kompetanse fra matvarebransjen, spesialisert i vann- og avfallsbehandling, inkludert å drive et biogassanlegg i Sverige. Å slå sammen denne kompetansen sammen med Smart Salmons fiskeoppdrett og fransk systemkompetanse, medfører at selskapet vil stå sterkere når det gjelder å realisere planene for bærekraftig landbasert lakseoppdrett i Frankrike.

Som et resultat av kapitaløkningen vil Joel Orden fra SmøgenLax ta en aktiv rolle ved å bli medlem av styret.