Yellowtail Kingfish
Yellowtail Kingfish

Mattilsynet gir grønt lys for å konvertere fra laks til yellowtail kingfish

Mattilsynet har godkjent endring av art på Fredrikstad Seafoods landbaserte matfiskanlegg i Fredrikstad Innovasjonspark etter dyrevelferdsregelverket.

Fredrikstad Seafoods søkte i april i 2022 om endring av art i sitt landbaserte matfiskanlegg i Fredrikstad.

Dagens tillatelse for oppdrett av laks, ørret regnbueørret ønskes konvertert til matfisktillatelse av yellowtail kingfish (Seriola lalandi).

Planlagt årlig produksjon er på 1500 tonn, og tillatelsen gis for en samtidig stående biomasse maks (MTB) 800 tonn. Dette er samme MTB-størrelse som de i dag har for laks.

Søknaden ble opprinnelig oversendt fra Viken Fylkeskommune til orientering 12. juli og til behandling 25. oktober. Mattilsynet innrømmer i sitt vedtak at de «dessverre vært forsinket i sin behandling av søknaden.»

I vedtaket kommer det også frem at Fredrikstad Seafoods har i januar 2023 bekreftet at det ikke kommer til å være overlapping av produksjon av laks og Yellowtail Kingfish. Dette har de tidligere uttalt til LandbasedAQ at de ville ha i en overgangsfase.

Mattilsynet presiserer at tilsagn om godkjenning til ny art ikke gir en rettighet til å få godkjent anlegget for ny art.

- Godkjenning av akvakulturanlegget for ny art eller betinget godkjenning kan gis når Mattilsynet har inspisert anlegget og vilkårene for godkjenning eller betinget godkjenning er oppfylt, skriver de.

Mattilsynet skriver det ikke er søkt om tekniske eller bygningsmessige endringer utover teknisk ombygging med varmeveksler slik at temperaturer på produksjonsvann tilpasses artens behov som er 21-23°C.