Bildet viser arbeidet med å installere det første stigerøret, som så vidt stikker opp fra sjøen, hengende i stroppene fra kranen.

- Det skal settes ut smolt i det første bassenget i november

- Det skal settes ut smolt i det første bassenget i november, opplyser Linda Storholm i Gigante Salmon. 

Publisert Sist oppdatert

Gigante Salmon er et landbasert lakseoppdrettsselskap med første produksjonsanlegg under bygging på Lille Indre Rosøy i Rødøy kommune på Helgeland. Deres akvakulturkonsept er basert på et gjennomstrømmingssystem som kombinerer fordelene fra både konvensjonell og landbasert akvakultur.

Selskapet har tillatelse til å produsere 13 731 MTB og byggingen startet i andre halvdel av 2021, og det er planlagt produksjonsstart i løpet av 2023.

- Stor aktivitet

Det har vært stor byggeaktivitet i snart to år, og selskapet nærmer seg den store milepælen med fisk i det første produksjonsbassenget.

Administrerende direktør Helge E. W. Albertsen sier til LandbasedAQ at fremgangen er god, og oppstarten kommer nærmere og nærmere.

- Det skjer veldig mye nå i høst for klargjøring til smoltutsett i november. Det kommer vann i anlegget i midten av oktober, og produksjonen starter når anlegget er godt nok testet, opplyser Albertsen.

- Krevende arbeid

Linda Storholm, kommunikasjons-ansvarlig i Gigante Salmon forteller til LandbasedAQ at nå jobbes det med å ferdigstille de siste installasjonene i det første produksjonsbassenget som skal starte i høst, og parallelt pågår det arbeid i de to andre produksjonsbassengene som skal stå ferdig i løpet av 2024.

- Arbeidet har vært travelt, og det har vært krevende å sy sammen ulike leveranser og utførelser på en lokalitet som ligger såpass «usentralt» som Lille Indre Rødøy. Men vi opplever at det har gått veldig bra, og hittil har det ikke vært de store utfordringene, på tross av litt mer uforutsigbare leveringstider på grunn av krig og pandemi. Vi inngikk kontrakter med leverandører for lenge siden og de kritiske og viktigste tingene har blitt levert i tide, utdyper hun.