Det bygges for fult hos Gigante Salmon. Men det blir vesentlig dyrere enn først antatt. Nå skal de hente mer penger.

Gigante Salmon AS har hentet to hundre millioner

Gigante Salmon forteller sent onsdag kveld at de har fullført den annonserte emisjonen oga har fått inn 200 millioner kr ved å utstede nye aksjer i selskapet til en fast pris på NOK 7,2 per aksje.

Publisert Sist oppdatert

Nettoprovenyet vil bli brukt til å finansiere selskapets anslåtte investerings- og arbeidskapitalbehov for bygging og drift av det landbaserte loppdrettsanlegget Lille Indre Rosøy i Rødøy kommune samt til generelle bedriftsformål.

Den rettede emisjonen vil være rettet mot norske og internasjonale investorer, i hvert enkelt tilfelle underlagt og i samsvar med gjeldende unntak fra relevante prospekt- eller registreringskrav.

Selskapets største aksjonær, Gigante Havbruk, eier 51,38 % i selskapet og styret ved hadde på forhånd forpliktet seg til å tegne aksjer for NOK 100 millioner. Etter emisjonsrunden eier de nå  51,09 % i selskapet.  

I tillegg hadde enkelte andre investorer på forhånd forpliktet seg til å tegne aksjer for følgende beløp: Kulta Invest AS (20 millioner kroner), Yannick AS (20 millioner kroner), Helgeland Invest AS (15 millioner kroner) og Nordea Investment Management (7,5 millioner kroner).

Prosessen med den rettede emisjonen startet onsdag 11. oktober 2023 kl. 16:30 og ble avsluttet samme kveld.