Førstekvartal

På to måneder har fisken i karene hos Salmon Evolution på Indre Harøy vokst fra 300 til 725 gram.
På to måneder har fisken i karene hos Salmon Evolution på Indre Harøy vokst fra 300 til 725 gram.

Fisken hos Salmon Evolution har mer enn doblet seg siden utsettet

Helt i slutten av mars ble den førte fisken satt ut i anlegget på Indre Harøy. Nå er den mer enn doblet i vekt, og dødeligheten meldes som lav.

Publisert Sist oppdatert

Høydepunkter fra første kvartal:

  • Første fisketank og tilhørende tekniske installasjoner på Indre Harøy ferdigstilt og satt i drift
  • Første smoltparti satt ut ved Indre Harøy i slutten av mars i henhold til opprinnelig tidslinje - neste smoltutsett planlegges i Q2 2022
  • Batch 1 presterer i tråd med forventningene - stabile forhold med sterke startfôringstall og lav dødelighet - gjennomsnittlig vekt på ~725 gram per 21. mai
  • Fase 1-utbyggingen fortsetter i henhold til plan - fase 1 capex anslag uendret
  • Igangsatt fase 2 forberedelser ved Indre Harøy - signert «Heads of Terms» med Artec Aqua for fase 2-utbygging
  • Tilgjengelig likviditet på 1 056 millioner kroner per 31. mars 2022 inkludert kommitterte ubenyttede kredittfasiliteter og justert for rettet emisjon i april 2022

Senere hendelser

  • Gjennomført 300 millioner kroner rettet emisjon for å delfinansiere planlagt Indre Harøy fase 2 utbygging og utvidelse av smoltanlegget
  • Alle de 12 fisketankene i fase 1 er nå satt sammen med de fleste strukturene og bygningene ferdigstilt. Etter en periode med testing og idriftsettelse startet i desember i fjor, og den første delen av anlegget startet driften i slutten av mars.
  • Kapitalkostnadene i første kvartal beløp seg til 244 millioner. I tillegg ble 13,5 mill. kroner av intern G&A (What Are General and Administrative Expenses) aktivert. Det var god fremgang på byggeplassen i Q1. Sammen med effekt av leveringsdatoer for utstyr med høy kostnad, bidro dette til den høye investeringskostnaden i første kvartal.
  • Etter en omfattende idriftsettelse og testperiode som startet allerede i desember, overtok Salmon Evolution første del av anlegget 26. mars. Overleveringen omfattet blant annet vanninntaksstasjonen og de to første fiskekarene sammen med tilknytningsinfrastruktur og tekniske installasjoner. Senere samme dag fullførte Salmon Evolution sitt første smoltutsett bestående av ca. 100 000 smolt med en gjennomsnittsvekt på rundt 300 gram. Etter en vanlig kort tilpasningsperiode for fisken, startet innledende fôring.

Responderer bra på fôring

Selskapet melder i forbindelse med sin førstekvartalsfremleggelse at at i takt med at selskapets teknikere er begynner bli vant til anlegget, har fôringen gradvis blitt økt.

- Gjennom denne prosessen har fôrspill blitt nøye overvåket for å unngå overfôring. Selskapet er svært fornøyd med å se at fisken responderer veldig bra på fôring og den 30. april ble en betydelig milepæl nådd da det daglige fôringsvolumet for første gang passerte 1 tonn, skriver de i meldingen.

Dette representerte mer enn 2 % av den stående biomassen.

- Den positive trenden har fortsatt i mai med gjennomsnittlig daglig fôring på over 2 % av biomassen. Dette er et nivå i tråd med målene i vår produksjonsplan som skal gi en årlig produksjon på 7 900 tonn HOG for hver fase, forteller konsernsjef Håkon André Berg.

Administrerende direktør Håkon André Berg i Salmon Evolution.
Administrerende direktør Håkon André Berg i Salmon Evolution.

Han sier at etter selskapet startet byggingen tilbake i mai 2020, har det første smoltutsettet vært øyeblikket de har ventet på.

- Jeg er ekstremt stolt av organisasjonen vår og det faktum at vi har vært i stand til å holde oss til vår ambisiøse tidslinje, selv med utfordringene vi sto overfor under pandemien, forteller han.

Han understreker at dette bare er begynnelsen.

- Når vi nå går videre, er vår førsteprioritet biologien i anlegget vårt. God biologi vil forbedre fiskekvaliteten og føre til sterk vekst, som til slutt vil gjenspeiles i de økonomiske resultatene. Med organisasjonen vår nå på totalt nesten 50 medarbeidere, er jeg tryggere enn noen gang på oppdraget vårt - å utvide sjøens potensial.

Fase 2 i rute

Salmon Evolution kunngjorde 7. februar 2022 at selskapet hadde inngått en «Heads of Terms» med Artec Aqua for fase 2-utbyggingen på Indre Harøy. Fase 2 forventes i prinsippet å være identisk med fase 1 og legge til ytterligere 7 900 tonn HOG årlig produksjon, noe som bringer det totale planlagte produksjonsvolumet til 15 800 tonn HOG per år. Den endelige design- og byggeavtalen vil inkludere finansieringsreservasjoner som gir Salmon Evolution den nødvendige fleksibiliteten for å tilpasse fase 2-utbyggingen med selskapets overordnede finansieringsplan.

Illustrasjon av Salmon Evolutions anlegg på Indre Harøy, fullt utbygget.
Illustrasjon av Salmon Evolutions anlegg på Indre Harøy, fullt utbygget.

Den 5. april 2022 fullførte Salmon Evolution en rettet emisjon som ga et bruttoproveny på NOK 300 millioner til en tegningskurs på NOK 9,00 per aksje. Den rettede emisjonen vakte stor interesse fra norske, nordiske og internasjonale høykvalitetsinvestorer og ble betydelig overtegnet. Nettoprovenyet fra den rettede emisjonen vil bli brukt til (i) delfinansiering av andre fase av Indre Harøy-anlegget, (ii) utvidelse av smoltanlegget og (iii) til generelle bedriftsformål, melder de.

Utsikter fremover

Erfaringene selskapet til nå har gjort seg tar de også sikte på å utnytte i selskapets internasjonale ekspansjon, først i Korea gjennom K Smart joint venture, hvor innledende design- og ingeniøraktiviteter fortsatte i første kvartal. Her har også Billund Aquaculture bistått .

Salmon Evolution sier de er svært fornøyd med å se at markedsgrunnlaget for laks fortsatt er veldig sterkt og at det er svært sterke laksepriser. Kvartalsprisene i Fish Pool for resten av 2022, tyder på en helårs laksepris i 2022 på over 80 kr/kg.

- Selskapet merker seg også at luftfraktkostnadene for spesielt det asiatiske markedet har vært på høye nivåer etter pandemien og krigen i Ukraina, noe som har resultert i betydelig høyere laksepriser lokalt, f.eks. i Sør-Korea. Ser vi på 2022 forventer de fleste analytikere nå nøytral eller svakt negativ global tilbudsvekst som bør støtte et scenario med høye laksepriser, påpeker de.

De ser et betydelig etterspørselsvekstpotensial for laks det kommende tiåret med forbehold om at næringen kan øke tilbudssiden.

- I denne sammenhengen er selskapet fast i sin tro på at landbasert oppdrett må spille en viktig rolle ved siden av konvensjonelt havbruk.

De kommenterer videre at de ser frem til første slakting på fisken fra Indre Herøy i løpet av fjerde kvartal og i god tid før årets slutt.

- Salmon Evolution er fortsatt overbevist om at 2022 vil bli et merkeår for selskapet, som vil legge grunnlaget for betydelig vekst i årene som kommer.