Årsregnskap

Mer en en tredjedels milliard har Sisomar investert de siste 14 årene på sin ene settefisktillatelse.
Mer en en tredjedels milliard har Sisomar investert de siste 14 årene på sin ene settefisktillatelse.

Sisomar har investert mye for å møte morgendagens smolt-etterspørsel

Markedet etterspør mer og større smolt. Derfor arbeider styret i Sisomar med planer om å øke produksjonen av storsmolt.

Publisert Sist oppdatert

Det kommer frem i årsberetningen fra styret i selskapet.

Sisomar nøkkeltall 2021-2020

Tall i millioner kroner 2021 2020
Omsetning131150
Driftsresultat1415
Driftsmargin11 %10 %
Res.f.skatt93
EK-andel %33 %30 %

Styret skriver videre at selskapet har gjennom mange år modernisert og utvidet anlegget og har siden 2008 Investert ca. 375 millioner kroner i nytt anlegg og utstyr, og anlegget fremstår som et moderne og effektivt settefiskanlegg med en produksjonskapasitet på ni millioner smolt med snittvekt på 200 gram.

De samlede investeringene i selskapet i 2021 var nær 19,9 millioner kroner, og er i all hovedsak til effektivisering av produksjonen.

Storsmolt-planer

Styret forteller at de arbeider med planer om økt produksjon av stor smolt.

- Markedet etterspør mer og større smolt, og behovet for selskapets produkter er stor. Majoriteten av produksjonen selges til selskapets egne aksjonærer. Styret har fokus på fastsetting av priser til armlengdes avstand og sammenligner med jevne mellomrom prisene i markedet, skriver de i årsberetningen.

Sisomar har kommet langt på vei med produksjon av storsmolt. Her ser du en på 950 gram i forhold til en «normal» smolt på 170 gram.
Sisomar har kommet langt på vei med produksjon av storsmolt. Her ser du en på 950 gram i forhold til en «normal» smolt på 170 gram.

Beliggenheten til anlegget, med den gode vannkilden, og samarbeidet med varme fra Elkem Salten gjør at selskaper ifølge dem selv er mer energieffektiv enn de fleste settefiskanlegg i Norge.

- Eierne er langsiktige og kjøper all fisken gjennom langsiktige avtaler. Utviklingen og etterspørselen i laksenæringen har de siste årene vært meget positiv og ambisjonene om vekst er høye, noe som vil øke behovet for smolt av god kvalitet fremover, fremhever styret.

Sisomar ble revidert etter Global G.A.P standarden mars 2021, og et nytt sertifikat ble utstedt april 2021 med varighet til juni 2022. Standarden skal bidra til å minimere miljømessig påvirkning, redusere bruk av kjemikalier og sørge for at bedriften har en ansvarlig tilnærming til ansattes helse i tillegg til god fiskevelferd.

Sisomar

Lokalisert på Straumen i Sørfold kommune.

Har over 30 års erfaring innenfor produksjon av smolt, og har en produksjonstillatelse på 12 millioner fisk. Selskapet selv oppgir en produksjonskapasitet på 9 millioner a 200 gram.

Sisomar er eid av Eidsfjord Sjøfarm (41,9 %), Lofoten Sjøprodukter (41,9%) og AS Aqua (16,3%)

All smoltproduksjon i Sisomar AS foregår ved hjelp av gjennomstrømming. Driften foregår i 7 ulike avdelinger.

Anlegget er delt i to hvor hver del av anlegget har eget klekkeri og eget utstyr til sortering og vaksinering.

Hall A, B, C og D produserer standard vår og høstfisk med snittvekt 125-200 gram til levering i mai og august.

Hall E, F og G produserer smolt med snittvekt over 250 gram til levering i desember, mai og juli.

All yngel startfôres i 6 meters kar med 1,7 – 2 meter vannstand.

Produksjonen av stor smolt gjennomføres med ferdig smoltifisert fisk som tilbys 15 promille sjøvann i hall F.

Sisomar har følgende produksjonsmålsetning:

  • Minimum 85% smoltutbytte (fra mottatt rogn til levert smolt).
  • Fôrfaktor 0,85 i produksjonen
  • Maks 0,5% dødelighet pr 30 dager på dødelighet som kan skyldes smoltens tilstand ved levering.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter

Sisomar AS har hatt følgende forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2021:

  • Test av ulik genetikk for å finne optimal avstamning til produksjon av settefisk og matfisk.
  • Test av ulike vaksinetyper for å kartlegge eventuelle forskjeller i motstandsdyktighet mot blant annet Moritella (vintersår).
  • Ny avtale om forskningssamarbeid med Veterinærinstituttet med tanke på POX (gjellesykdom) ble inngått i oktober 2021. Prosjektet omhandler blant annet smitteveier inn til anlegget og vil vare gjennom 2022.
  • Deltatt i FoU samarbeid med AquaGen, Eldsfjord Sjøfarm og NTNU angående strategier for produksjon basert på kjønn.