Ny i Salmon Evolution:

- Jeg trives veldig godt i havbruksnæringen, det er en næring i rask vekst og det skjer mye spennende utvikling på kort tid, sier Henriette Nordstrand (32) som er ny i Salmon Evolution-teamet.

- Hun tar med seg mye operasjonell og teknisk erfaring som vi kan nyte veldig godt av

Fiskehelsebiolog Henriette Nordstrand (32) er ny teknisk direktør i Salmon Evolution. CEO Håkon Andre Berg sier sier at 32-åringen tar med seg veldig viktig og etterspurt kompetanse for dem i Salmon Evolution.

Publisert Sist oppdatert

Salmon Evolution bygger et landbasert hybrid gjennomstrømmingsanlegg på Indre Harøy i Møre og Romsdal. Byggingen av anlegget ble påbegynt i mai 2020 og den første fisken ble satt inn i mars 2022.

Organisasjonen i Salmon Evolution teller nå 55 medarbeidere med det siste tilskuddet, som er Henriette Nordstrand (32) fra Stranda. Dette er inkludert de ansatte ved smoltanlegget Salmon Evolution Dale (tidligere Kraft Laks).

- Lærerikt

Håkon André Berg, administrerende direktør i Salmon Evolution er glad for å ha Henriette Nordstrand med på laget som nå teller 55 ansatte.

Henriette Nordstrand er ansatt som teknisk direktør i selskapet og startet 15. august og er utdannet fiskehelsebiolog fra Universitetet i Bergen. Hun har de siste fem årene jobbet som driftssjef settefisk i Hofseth Aqua. Der har hun blant annet fått vært med på prosjektering, oppbygging og igangkjøring av et nytt smoltanlegg i Tafjord.

- Jeg har igjennom denne jobben tilegnet meg kunnskap og driftserfaring med gjenbruksteknologi, som er den samme teknologiløsningen som Salmon Evolution har valgt. Årene jeg har hatt i Hofseth Aqua har vært veldig lærerike og jeg har blitt kjent med mange dyktige mennesker, opplyser hun.

Les også: - Hun blir en viktig ressurs i Salmon Evolution teamet

Fokus på teknisk drift

Håkon Andre Berg, administrerende direktør i Salmon Evolution sier til LandbasedAQ.no/Kyst.no at de har ansatt Henriette i en rolle som leder for deres tekniske avdeling eller utviklingsavdeling som de også kaller den. Denne avdelingen består per dags dato av syv ansatte.

- Det er jeg som har ledet denne avdelingen frem til nå og det var et veldig stor behov for å få en dedikert leder, forteller Berg.

Han påpeker at Nordstrand tar med seg veldig viktig og etterspurt kompetanse for dem i Salmon Evolution.

Slik vil det landbaserte anlegget se ut når det er helt ferdigstilt.

- Først så har hun en sterk faglig bakgrunn innenfor fiskehelse. Videre har hun gjennom sin jobb som driftsleder på et nybygd smoltanlegg vært gjennom kritiske prosessere innenfor prosjektering, bygging og drift av et anlegg som er basert på samme tekniske konsept som vi har valgt for våre anlegg. Dette betyr at hun tar med seg mye operasjonell og teknisk erfaring som vi kan nyte veldig godt av, sier han, og legger til.

- Ikke minst så er hun en drivende dyktig leder som er profesjonell og som absolutt innehar de kvaliteter som trengs for å lede en avdeling og være en del av toppledelsen i Salmon Evolution.

- Skal støtte arbeidet

Nordstrands arbeidsoppgaver forteller han vil være personalansvar for tekniske ressurser, samtidig som denne avdelingen jobber med å støtte driftsavdelingen med teknisk bistand, samt støtte arbeidet med nye prosjekter i prosjekterings og byggefasen.

Henriette Nordstrand har de siste fem årene jobbet som driftssjef settefisk i Hofseth Aqua. Nå ser hun frem til nye utfordringer som teknisk direktør i Salmon Evolution.

- Vi har også enkelte tekniske utviklingsløp som vi kjører helt selv. Nordstrand vil også være delaktig i arbeidet med å få satt de tekniske rammene for anleggene som vi skal bygge i Korea og Nord Amerika, opplyser han.

Salmon Evolution-sjefen forteller at ut over høsten får de inn flere ressurser innenfor salg mens de også bemanner opp på driftsavdelingen på indre Harøy ettersom de kjører en turnusmodell med folk på anlegget døgnet rundt.

- Klar for nye utfordringer

Nordstrand sier til LandbasedAQ.no/Kyst.no at hun har stor interesse og lidenskap for oppdrettsanlegg på land.

- Etter å ha jobbet flere år på et nytt smoltanlegg var jeg veldig klar for nye utfordringer som tar hele verdikjeden og produksjonen på land. Salmon Evolution ble et naturlig valg for meg siden selskapet har valgt teknologiske løsninger som jeg tror på, det er et selskap med høy faglig kompetanse og et selskap med høyt fokus på bærekraft og fiskevelferd, forteller hun.

32-åringen synes det er spesielt spennende å arbeide med samspillet mellom tekniske løsninger og biologi.

- I et oppdrettsanlegg på land er det mye som skal klaffe, og valg av løsninger vil være essensielt for fisken sine prestasjoner i anlegget. Utviklingsarbeid med fokus på stadig nye forbedringer for å øke trivselen, velferden og veksten til fisken, samt mest mulig energieffektive løsninger. I tillegg er det svært spennende med nye løsninger innen digitalisering og databruk, hvordan vi kan best mulig utnytte all tilgjengelig data for å effektivisere og presisere driftsmetodene.

Nordstrand sier hun trives veldig godt i havbruksnæringen.

- Det er en næring i rask vekst og det skjer mye spennende utvikling på kort tid. Arbeidsdagene er varierte, og det dukker stadig opp nytt og ta tak i, sier hun engasjert.

- Hvilke ambisjoner og mål har du i din nye stilling?

- Jeg er en person som er opptatt av å opprettholde en god standard, og søker derfor alltid etter de beste løsningene. Ett av målene eller ambisjonene mine er at man finner og etablerer de beste løsningene for å drive landbasert oppdrett, både med tanke på valg av tekniske løsninger opp imot fiskehelse- og velferd. Men også de beste metodene for å energieffektivisere driften og kunne drifte anleggene på en mest mulig bærekraftig måte.

Les flere saker om Salmon Evolution her.