Postsmoltanlegget til Proximar Seafood har full produksjon og skal slakte ut den første fisken i Q3.

Proximar melder om god biomasse, på tross av tankuhell

Proximar Seafoods produksjonsoppdatering viser at biomassen er mer enn doblet til over 110 tonn i Q1 2024.

Publisert Sist oppdatert

Proximar Seafood er et norsk landbasert oppdrettsselskap som har bygget første produksjonsanlegg ved foten av Mount Fuji i Japan, hvor de produserer atlantisk laks. 

Joachim Nielsen, administrerende direktør i Proximar sier fisken har det bra nå etter tankuhellet de hadde i februar. Foto: Proximar Seafood.

Torsdag 4. april kunngjorde selskapet deres tredje produksjonsoppdatering etter vellykket oppstart i oktober 2022.

Ved utgangen av Q1 2024 hadde selskapet en stående biomasse på 111,9 tonn, en mer enn fordobling fra 40,7 tonn ved utgangen av Q4 2023.

Joachim Nielsen, administrerende direktør i Proximar sier de er veldig fornøyde med å se den positive utviklingen i deres biomasse også gjennom første kvartal av 2024, til tross for tankhendelsen selskapet opplevde i februar.

- Gjennom kvartalet har vi sett jevn ytelse og vekst på tvers av alle partier. Vannkvaliteten forblir stabil og god, noe som igjen demonstreres i vekstkurvene og lav naturlig dødelighet. Etter modning av biofiltrene i oppstartsfasen av anlegget, er fôringen tilbake på normale nivåer, og veksthastighetene øker i henhold til planen. Vi ligger fortsatt i rute for første høsting i tredje kvartal i år, opplyser Nielsen i børsmeldingen. 

50 000 fisk døde

Hendelsen Nielsen henviser til var da Proximar opplevde en lekkasje fra fisketanken, som resulterte i tap av 50 000 fisk eller omtrent 5 % av det totale antallet individer i produksjonen.

Proximar Seafoods fisk vokser i postsmoltanlegget.

Fisken var planlagt slaktet mot slutten av 4. kvartal 2024 og vil påvirke slaktevolumene for 2024 med omtrent 250 tonn. 

Imidlertid vil tapet ha begrenset innvirkning på selskapets samlede slakteplanvolumer på mellomlang sikt (2024/2025).

- Ingen unormal dødelighet

Til LandbasedAQ forteller konsernsjefen at batchen med fisk som ble utsatt for tankuhellet i februar, har klart seg fint i ettertid. 

- Vi ser ingen unormal dødelighet. De vokser fint, og det er heller ikke observert noe skade på fisken. Hendelsen har heller ikke påvirket produksjonen negativt, da vi hadde ledig tankkapasitet. Tanken som hadde skade er nå utbedret og fylt opp med vann, og klar for å motta fisk igjen.

Nielsen sier at den neste store milepælen for selskapet blir første slakt i tredje kvartal. 

Selskapet har for øyeblikket tolv batcher med fisk under produksjon. Det langsiktige målet for slakting er 5 300 tonn (HOG) per år i fase 1, og er totalt 40 ansatte i bedriften.