Fra en av produksjonshallene til Proximar Seafood per januar 2024.

Tiltak iverksatt etter tap av 50 tusen fisk i tankbrudd

Proximar opplevde en hendelse med en lekkasje fra en tank i februar. De melder at 50 000 fisk eller omtrent 5 % av det totale antallet individer i produksjonen ble tapt.

Publisert Sist oppdatert

Proximar opplevde en hendelse med en lekkasje fra tanken etter kvartalet i februar, som resulterte i tap av 50 000 fisk eller omtrent 5 % av det totale antallet individer i produksjonen.

Fisken var planlagt slaktet mot slutten av 4. kvartal 2024 og vil påvirke slaktevolumene for 2024 med omtrent 250 tonn. Imidlertid vil tapet ha begrenset innvirkning på selskapets samlede slakteplanvolumer på mellomlang sikt (2024/2025).

- Selv om vi har opplevd problemer med tanklekkasje etter slutten av kvartalet, er det gjort tiltak for å forhindre lignende hendelser. Dette forblir vår hovedprioritet, sier Joachim Nielsen, administrerende direktør i Proximar Seafood i en børsmelding.

Undersøkelser har pågått siden hendelsen, og selskapet vurderer flere tiltak for å forhindre lignende hendelser fra å skje, inkludert styrking av tankens fundament gjennom forsterkning av sand/jordmassene rundt den sentrale modulen og styrking av tankbunnen.

Kostnaden for dette er anslått til omtrent 5 millioner kroner.

I rute for slakt

Proximar har kommet med sin Q4 2023-rapport: De første fiskene ble overført til postsmoltanlegget i desember, noe som markerer en viktig milepæl i selskapets tidsplan for den første slaktingen i 3. kvartal 2024.

- Vi går over fra byggefasen til en operativ fase med forventet slakting av de første fiskene i 3. kvartal i år. 2024 blir et avgjørende år for selskapet vårt, og vi ser frem til å levere fersk atlantisk laks til japanske forbrukere, og dermed gå fra investeringer til solide inntektsstrømmer, sier Nilsen.

Biomassen ved slutten av kvartalet var på 39,8 tonn, opp fra 11,5 tonn ved slutten av Q3.

Neste betydelige operasjonelle skritt er forventet i april når produksjonen vil bli startet i den andre av fire moduler i postsmolt oppdrettsbygningen.

- Vi er glade for å se biomassen øke i raskt tempo, samtidig som veksten til fisken holder seg i tråd med forventningene. Fiskens helse og sikkerhet forblir vårt viktigste fokus fremover, fortsetter Nielsen.

Høydepunkter fra fjerde kvartal 2023:

  • Overgang fra byggefasen til den operative fasen, med en total biomasse på 40 tonn ved slutten av Q4 2023.
  • Overføring av første fisk til postsmoltanlegget i desember.
  • Vellykket innhenting av 140 millioner kroner gjennom en rettet emisjon (ytterligere 25 millioner kroner ble innhentet i en påfølgende tilbudsrunde i Q1 2024).
  • Opptrapping av organisasjonen for å forberede selskapet på slakting og produksjonsfase, med nå totalt 33 ansatte hvorav 30 er lokalisert i Japan.

- Et robust marked for atlantisk laks i Japan

Selskapet skriver at markedet for atlantisk laks i Japan har over tid vist positiv vekst og robusthet.

- Høye laksepriser i Japan mot slutten av 2023 har dempet etterspørselen og resultert i en nedgang i forbruket. Den underliggende trenden er imidlertid positiv, og etterspørselen etter atlantisk laks forventes å fortsette å vokse i fremtiden, skriver de.

Proximar har en avtale med sin japanske salgs- og distribusjonspartner Marubeni for salg av all produksjon fra anlegget, med mål om 5 300 tonn/år i «stedy state».

- Etterspørselen etter høykvalitets atlantisk laks er stor, og med høye kostnader for transport og distribusjon av laks importert fra utlandet, er Proximar attraktivt posisjonert for å tilby fersk og lokalt produsert atlantisk laks til det japanske markedet. Proximar er den første produsenten av atlantisk laks i Japan, og år foran konkurrentene, påpeker Nielsen.