Illustrasjon av Katahdin Salmons foreslåtte 10 000-tonns lakse-RAS ved One North industripark i Millinocket.
Illustrasjon av Katahdin Salmons foreslåtte 10 000-tonns lakse-RAS ved One North industripark i Millinocket.

Katahdin Salmons Maine, USA

Fakta om anlegget

Landbasert matfiskanlegg for laks

Lokalisert: Maine, USA

Type: RAS

Produksjonskapasitet: 10 000 tonn

De tidligere lederne i Nordic Aquafarms, Erik Heim og Marianne Næss har signert en kontrakt på en tomt i Millinocket i Maine, USA.

De har nå lansert planer for et 10 000 tonns RAS-anlegg for laks.

Heim og Næss skilte lag med Nordic Aquafarms i juli i fjor og kunngjorde i september at de hadde dannet et nytt holdingselskap, Xcelerate Aqua, og identifiserte en lokalitet for et 10 000 tonns lakseanlegg.

De har nå dannet et nytt selskap, Katahdin Salmon, som har signert en leiekontrakt for et industrielt sonet brownfield-område innenfor One North, en 1400 mål stor tidligere papirfabrikk i Millinocket.

Katahdin Salmon planlegger å utvikle et landbasert RAS-anlegg som vil produsere 5000 tonn atlantisk laks i første driftsfase og ytterligere 5000 tonn i fase to. Prosjektet forventes å skape 80 heltids lokale arbeidsplasser med full produksjonskapasitet.

Anlegget vil bruke 100 % fornybar vannkraft, noe Katahdin Salmon sier vil gjøre det til den grønneste mellomskala RAS-virksomheten i USA.

One North-Lokaliteten eies av Our Katahdin, en non-profit samfunns- og økonomisk utviklingsorganisasjon.

Et kart over den 1400 mål store One North-tomten og plasseringen til noen av leietakerne.
Et kart over den 1400 mål store One North-tomten og plasseringen til noen av leietakerne.