Produksjonssjef Bergur Martinsen inspiserer yngelen
Produksjonssjef Bergur Martinsen inspiserer yngelen

Norsk landbasert i Kina: Har lagt inn sin tredje batch med egg

Selskapet Nordic Aqua (Ningbo) melder de har nådd en ny milepæl i oppbyggingen av sitt landbaserte matfiskanlegg i Gaotang, Kina.

Publisert Sist oppdatert

På fredag (9. september) la de nemlig inn sin batch nr. 3 av lakseegg. Eggene har de fått levert fra Benchmark Genetics sitt rognanlegg på Island. Selve klekkingen skal etter planen starte om et par uker.

Noe før (medio august) ble batch 2 blitt flyttet fra klekkeri til RAS01-avdelingen.

Nordic Aqua (Ningbo) sitt anlegg i Gaotang Kina er under oppbygging. Her er status den 6. september 2022.
Nordic Aqua (Ningbo) sitt anlegg i Gaotang Kina er under oppbygging. Her er status den 6. september 2022.

- Veksten og appetitten i startfôringsfasen er god, og fisken har nådd en gjennomsnittsvekst på på 0,35 gram allerede. De flyttes til RAS 02 i begynnelsen av november, forteller de.

Batch 1, som ble lagt inn 9. mars, ble flyttet inn i RAS 02 i slutten av juli, og har nå nådd en gjennomsnittsvekt på 7,5 gram.

Eggene inspiseres.
Eggene inspiseres.

- De har alle en god fiskehelse, og både vekst og dødelighet er bedre enn planlagt. De flyttes til RAS 03 i slutten av oktober.

Batch 4 er planlagt å ankomme og plasseres i klekkeriet innen slutten av desember.

Det minste bygget som huser settefiskanlegg, RAS 01/02/03, serviceanlegg, tekniske rom, administrasjon og overnatting for vakthavende personale ferdigstilles og overleveres nå i september.

- Fremdriften for det store bygget med RAS 04/05/06 skrider frem i henhold til budsjett og plan. Vi fortsetter derfor å holde budsjettet og planlegger å slakte den første lokalt oppdrettede atlantiske laksen til det kinesiske markedet i første kvartal 2024, forteller Nordic Aqua.

Eggene kommer fra Benchmark Genetics anlegg på Island
Eggene kommer fra Benchmark Genetics anlegg på Island

Tror på gode marginer

I sin andrekvartals-rapport, utsendt i forrige måned, sa styreleder Ragnar Joensen i Nordic Aqua Partners - som er det børsnoterte eierselskapet til Nordic Aqua (Ningbo) - at det er selskapets syn at lokalprodusert laks kan oppnå premium prising, når man vurderer ferskhet og 24/7 leveringskapasitet, og eliminerer importørrisikoen gjennom å måtte legge inn spotordrer før salget er sikret. Denne premien vil komme på toppen av kostnadsfordelene ved å produsere laks lokalt, sa han.

Inspeksjon av yngelen
Inspeksjon av yngelen

Her skrev de også at ved å legge til importavgifter og håndteringskostnader er det mulig å estimere engrospriser.

- I Q2 var estimerte engrospriser i Kina i gjennomsnitt 200 NOK/kg HOG, og med Nordic Aquapartners budsjetterte EBIT-kostnad/kg på 51 NOK ville den impliserte marginen være 149 NOK/kg. I forhold til FOB-Oslo-priser på 97 NOK/kg HOG i 2. kvartal var ekstramarginen i Kina 103 NOK/kg HOG, het det.

Bygging av infrastruktur og anlegg utføres i henhold til en leieavtale med lokale myndigheter. Betingelsene under leieavtalen er fastsatt for trinn 1 og 2 (8 000 tonn), noe som de mener reduserer investeringsrisikoen for Nordic Aqua Partners betydelig.